اجتماعی

پزشکی مبتنی بر سبک زندگی از ارکان نظام سلامت است

نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در ایران برگزاری رویدادهایی مانند کنگره پزشکی مبتنی بر سبک زندگی که به همت جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران برگزار شد را بااهمیت خواند.

به گزارش ایران تودی، دکتر ساتیا دورایسوامی درباره اهمیت برگزاری کنگره پزشکی مبتنی بر سبک زندگی گفت: بیماری‌های غیرمزمن در جهان رو به افزایش است و درمان این بیماری ها نیز هزینه بسیار بالایی دارد. پزشکی مبتنی بر سبک زندگی مفهوم جدیدی نیست اما شواهدی وجود دارد که از طریق آن می‌توان از بیماری‌های غیرمزمن پیشگیری کرد.

او ادامه داد: رژیم غذایی مناسب، فعالیت جسمانی، خواب به اندازه، ترک سیگار و مشروبات الکلی، مدیریت استرس و روابط اجتماعی سالم شش محور پیشگیری از بیماری‌های غیرمزمن هستند که مقرون به صرفه بوده و با رعایت آنها می‌توان از ابتلا به بیماری‌های غیرمزمن جلوگیری کرد.

نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در ایران، پزشکی مبتنی بر سبک زندگی را بسیار مهم و از ارکان نظام سلامت توصیف کرد و گفت: کنگره پزشکی مبتنی بر سبک زندگی در زمان بسیار مهمی در جهان و به ویژه برای ایران برگزار می‌شود. خصوصا آنکه ایران با افزایش سالمندی رو به روست؛ این موضوع به افزایش بیماری‌های غیرمزمن می‌انجامد و رخ دادن بیماری‌ها به صورت همزمان رخ می‌دهد.

نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در ایران ادامه داد: آوردن پزشکی مبتنی بر سبک زندگی به سه سطح سیاستگذاری، ارائه دهندگان خدمات سلامت و همچنین بیماران و مردم مساله بسیار مهمی است. در رویدادهایی مثل کنگره پزشکی مبتنی بر سبک زندگی ضمن آنکه عامل سبک زندگی افراد دانشگاهی مورد توجه قرار می‌گیرد، افراد دانشگاهی می‌توانند شواهد را با هم به اشتراک بگذارند و به یک مدل موفق دست پیدا کنند.

ساتیا دورایسوامی در گفت‌وگو با روابط عمومی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، افزود: صندوق جمعیت ملل متحد از چنین رویدادهایی استقبال می‌کند و برای حمایت از این رویدادها می‌تواند دو کار ظرفیت سازی و دیگر مدیریت دانش را انجام دهد.

او در پایان گفت: ایران ضمن آنکه می‌تواند از کشورهای دیگر آموزش‌های لازم را دریافت کند، می‌تواند دانش و جربیات خود را در اختیار کشورهای دیگر قرار دهد به این ترتیب صندوق جمعیت ملل متحد در این زمینه می‌تواند نقشی کلیدی در تبادل دانش داشته باشد و در مواردی منابع مالی فراهم کرده و در اختیار سازمان ها قرار دهد.

انتهای پیام