اقتصادی

سهم صنعت از صادرات غیرنفتی چقدر است؟

سهم صنعت در کل سهم صادرات غیر نفتی تنها 3.2 درصد است و بیشترین سهم مربوط به بخش پتروشیمی و میعانات گازی است.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت (سمت) ، در چهار ماه نخست امسال ، پتروشیمی و میعانات گازی ، معدن و صنایع معدنی ، کشاورزی و صنایع غذایی ، کل صادرات غیر نفتی شامل فرش و صنایع دستی و صنعتی (کلیه صنایع تولیدی ، به استثنای مناطق فوق) ، 38 میلیون و 331 هزار تن به ارزش 1 میلیارد و 283 میلیون دلار.

بیشترین سهم این صادرات مربوط به مواد پتروشیمی و میعانات گازی است که 51.2 درصد (از نظر وزنی) کل صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده است. صنعت معدن و معدن با 38.1 درصد در رتبه دوم قرار دارد.

در چهار ماه نخست امسال صادرات مواد شیمیایی ، میعانات گازی ، معدن و معدن معادل 19 میلیون و 591 هزار تن به ارزش حدود 7.2 میلیارد دلار و 14 میلیون و 624 هزار تن به ارزش 4.1 میلیارد دلار بوده است. وزن و ارزش صادراتی بخش پتروشیمی به ترتیب 33.2 و 69.4 درصد و وزن و ارزش صادرات مواد معدنی به ترتیب 23.2 و 146.5 درصد افزایش یافته است.

سهم كشاورزي ، صنايع غذايي و صنعت از كل سهم صادرات غيرنفتي به ترتيب 4/7 و 3/2 درصد در چهار ماهه نخست امسال براي توليد بيش از دو ميليون و 857 هزار تن محصولات كشاورزي و غذايي بوده است. یک میلیون و 125 هزار تن محصولات صنعتی به ارزش بیش از 1.5 میلیارد دلار تا 1.2 میلیارد دلار صادر شد. سهم و ارزش صادرات مواد غذایی به ترتیب 12.6 درصد و 8.6 درصد کاهش یافته است ، در حالی که وزن و ارزش صادرات صنعتی به ترتیب 25 و 32.8 درصد افزایش یافته است.

در عین حال ، صادرات فرش و صنایع دستی کمترین سهم را در صادرات غیر نفتی دارد و در این مدت معادل 0.01 درصد است. در چهار ماهه نخست امسال 6 هزار تن فرش و صنایع دستی به ارزش 44 میلیون دلار صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 50 درصد افزایش و 18.5 درصد کاهش داشت.

انتهای پیام