اقتصادی

سنگ بانک‌ها جلوی پای بهزیستی

رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور به اختصاص 10 هزار منطقه از بند ب قانون بودجه شانزدهم امسال به سازمان بهزیستی اشاره کرد و گفت: بانک ها می گویند این منبع نیست. فقط برای اشتغال و در درجه اول برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری ارائه می شود و پس از آن اشتغال ایجاد می شود، بنابراین ما به سختی فرصت های شغلی را از بانک ها دریافت می کنیم.

سید محمد حسن صافی در گفت وگو با خبرنگار ایران تودی. وی با بیان اینکه بر اساس بند ب قانون بودجه شانزدهم مورخ 1401، 10 میلیارد تومان برای تسهیلات اشتغال به سازمان بهزیستی اختصاص یافت و برای پرداخت به بانک ها گزارش شد، گفت: این مبلغ معادل 3000 میلیارد تومان بوده است. سال گذشته

وی اضافه کرد: البته چون بانک ها می گویند منابع تبصره 16 ب فقط برای اشتغال نیست و در ابتدا برای ازدواج و بچه دار شدن و بعد شغل است، در پرداخت مشکل داریم. تسهیلات از بانک ها

رئیس دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه سهم بانک ملی در تامین این 10 هزار میلیارد شیء 15 درصد معادل 1500 میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: تاکنون بانک ملی این موضوع را نداشته است. یک شی به سازمان رفاه بانک پرداخت و امسال 20 درصد از کل منابعی را که بهزیستی توانسته بود آزاد کند.

وی تصریح کرد: در این راستا سازمان بهزیستی با کمیسیون اقتصادی مجلس ملی، وزارت کار، وزیر کشور و وزیر اقتصاد، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی مکاتبه کرده است. حال انتظار داریم اگر مسئولیت ایجاد بیش از 64 هزار شغل در برنامه ششم توسعه به سازمان بهزیستی سپرده شود، پس سهم بانک ها به ویژه بانک ملی در تامین منابع کجاست؟

بر اساس برنامه ششم توسعه، هدف سازمان بهزیستی ایجاد 63 هزار و 726 شغل برای افراد تحت پوشش در سال 1401 است که البته بهزیستی تنها از طریق پرداخت وام نیست، بلکه مدل‌های دیگر به عنوان مثال اشتغال افراد دارای سه درصد معلولیت است. ، استخدام افراد در مراکز مجاز سازمان، توانبخشی مبتنی بر جامعه، گروه های تامین مالی خرد زنان و معلولان و راه های دیگر. اشتغال ایجاد می کنند.

انتهای پیام