بین الملل

خرازی: فروپاشی رژیم صهیونیستی امری حتمی است

سید کمال خرازی امروز در دیدار زیاد نخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی در شورای راهبردی روابط خارجی گفت: رژیم صهیونیستی یک رژیم آپارتایدی است و این یک واقعیت است که سازمان ملل این رژیم را آپارتاید می نامد. از اهمیت بین المللی بالایی برخوردار است. این یک قانون طبیعی است که رژیم های آپارتاید محکوم به فروپاشی هستند.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی، حمایت از مقاومت اسلامی در فلسطین را بخشی از راهبرد کلان جمهوری اسلامی ایران دانست و ادامه داد: امروز رژیم صهیونیستی در محاصره مقاومت قرار گرفته است و اگر خود را به جای اسلام قرار دهید. . صهیونیست ها متوجه خواهید شد که چقدر برای بقای خود نگران هستند.

خرازی با تاکید بر قدرت روزافزون جمهوری اسلامی ایران و جریان مقاومت در منطقه گفت: آنچه امروز به عنوان عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی شنیده می شود صرفاً عدم افشای آن است. روابط این کشورها با رژیم صهیونیستی این کشورها قبلاً از فلسطین حمایت عملی نمی کردند، اما مبنای سازش با اسرائیل بودند.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی آخرین سفر رئیس جمهور آمریکا به منطقه را دستاوردی جز شکست نداشت و به اقدامات و تلاش های رژیم صهیونیستی برای استفاده تبلیغاتی از این سفر اشاره کرد و ادامه داد: این وضعیت نشان دهنده مشکلاتی که رژیم صهیونیستی با آن مواجه است

در این دیدار، زیاد نخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی نیز به تشریح شرایط بیابانی و وضعیت امیدوارکننده نیروهای مقاومت فلسطین پرداخت و مراتب قدردانی و حمایت بی دریغ جمهوری اسلامی ایران از مقاومت فلسطین را اعلام کرد. و باعث شود. امید است با یاری خداوند نیروهای مقاومت در کل منطقه به پیروزی نهایی در برابر رژیم صهیونیستی دست پیدا کنند.

311311