عمومی

توزیع اعتبارات ملی در اسلامشهر بر مبنای مصوبات صورت می‌گیرد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین ، مسعود ارسال بعدازظهر چهارشنبه در جلسه کمیته برنامه بریزید طراحی شده اشاره به اعلام 17 پروژه زیربنایی در اسلامشاهر به سازمان مدیریت و برنامه طراحی شده برای تصویب و تفکیک استان تهران: امسال ، طبق تصویب کمیته برنامه ، توزیع وجوه ملی در شهر ، از جمله وجوه ارزش افزوده و آلاینده ها ، طبق یادداشت های 1400 قانون بودجه. طراحی شده اتفاق می افتد

مرسلپور وی گفت که ارقام مربوط به 17 پروژه به عنوان پایه در نظر گرفته شده است احصا وی نیازهای استان تهران را توسط استاندار اعلام کرد و همه آنها نیازهای واقعی شهر است ، وی گفت: “شهر را ترک کنید.

وی افزود: همه ادارات در کمیته برنامه عضو هستند طراحی شده برای درخواست بودجه برای پروژه ها ، ابتدا شهر در کمیته برنامه ریزی برنامه ریزی و تصویب می کند. طراحی شده این شهر اقدامات بیشتری را برای تصویب شورای برنامه انجام خواهد داد طراحی شده توسعه استان تهران.

فرماندار اسلامشهر با اشاره به لزوم جابجایی خط لوله انتقال آب اصلی اسلامشهر در مجاورت خط راه آهن تهران جنوب و حل مشکل امنیت گفت: مدیریت شرکت آب و فاضلاب جنوب غرب تهران را دنبال کنید و مدیریت را منعکس کنید سازمان و برنامه طراحی شده فرماندار اطلاع می دهد.

در سال 1999 ، شرکت آب و فاضلاب جنوب غرب استان تهران برای اجرای پروژه “از بین بردن مشکل بوی نامطبوع در مسیر فرودگاه حضرت امام (ره)” و مدیریت پروژه 71 میلیارد تومان اعتبار اضافی درخواست کرد. برای ارائه اطلاعات لازم در مورد وام مورد نیاز برای پیگیری و تأمل به مدیریت و سازمان برنامه. طراحی شده استان باید نقش استاندار را ایفا کند.

در این جلسه ، فراهانی ، نماینده سازمان مدیریت و برنامه طراحی شده در کمیته برنامه استان تهران طراحی شده این شهر همچنین در بیانیه ای اعلام کرد که فرمانداری اسلامشهر اولین بار در استان تهران بود که پروژه ها و زیرساخت های مهم این شهر را ارائه و وام های این پروژه ها را براساس یادداشت های مربوط به 1400 قانون بودجه اجرا کرد.

لازم به ذکر است که در این جلسه پیش نویس قوانین پیشنهادی شهرستان در مورد 1400 قانون بودجه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.