عمومی

پارک مهارت در دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای کشور راه‌اندازی می شود – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین، عرفان خسرویان روز چهارشنبه در نشست خبری دانشگاه فنی و حرفه ای یزد با تاکید بر نهادینه شدن نظام ملی مهارت در کشور گفت: باید به پارک ها و شرکت های علم و فناوری برویم اما به دنبال سیستم مهارت در دانشگاه فنی و حرفه ای

وی گفت: بر خلاف سایر دانشگاه ها، در 10 سال فرد برای کار در جامعه، دانشگاه فنی و حرفه ای و در عرض دو تا چهار سال یک فرد به بازار کار معرفی می شود و در این مدت فرد مناسب است. کار در بازار

خسرویان در پاسخ به سوال خبرنگار آنلاین در خصوص برنامه های ویژه دانشگاه فنی و حرفه ای برای استان های صنعتی مانند یزد گفت: دو برنامه در این استان ها به صورت ویژه اجرا می شود که اولی برنامه ریزی حوزه کشور است. ، با مشارکت صنایع رخ می دهد.پاییز یکی دیگر از برنامه های آموزشی صنعتی است.

وی ادامه داد: در قالب برنامه آموزش تولید، کارگاه های فنی و حرفه ای باید به امکانات تولیدی مجهز شوند و آموزش ها با استفاده از تجهیزات صنعتی برگزار می شود.

خسرویان همچنین از اجرای طرح اکوسیستم مهارتی در دانشگاه فنی و حرفه ای خبر داد و گفت: دانشگاه فنی و حرفه ای باید پارک مهارت داشته باشد و شرکت ها خدمات مهارتی خود را به نواحی صنعتی ارائه دهند.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور گفت: ایجاد پارک مهارت و کارخانه مهارت می تواند حلقه مفقوده دانشگاه ها و شهرهای صنعتی را پیدا کند.

خسرویان در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه نیازمند تربیت نیروی فنی در کشور هستیم، گفت: دانشگاه فنی و حرفه ای خود را موظف به تربیت نیروی فنی می داند.

تحصیل 10000 دانشجو در دانشگاه های فنی و حرفه ای استان یزد

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان یزد نیز در این نشست با بیان اینکه دانشگاه فنی و حرفه ای آموزش های مهارتی را هدایت می کند، گفت: در حال حاضر 10 هزار دانشجو در دانشگاه فنی و حرفه ای استان یزد تحصیل می کنند.

داود عندلیب با بیان اینکه دانشگاه فنی و حرفه ای یک دانشگاه کارآفرین است، گفت: برای مدیریت دانشگاه های فنی و حرفه ای مشکلات اعتباری وجود دارد، اما خوشبختانه در این زمینه پیشرفت هایی صورت گرفته است و امیدواریم نتایج خوبی حاصل شود. “

من باید بگویم؛ در حال حاضر 180 هزار دانشجو در بیش از 2500 کد رشته در 181 مرکز و 150 رشته در دانشگاه های فنی و حرفه ای سراسر کشور تحصیل می کنند.