علمی و پزشکی

هوآوی برای کمک به تشخیص عفونت‌های تنفسی دست به کار شد

طبق گزارش Clear Report، هواوی پتنت جدیدی ثبت کرده است که به روشی برای تشخیص عفونت های تنفسی با اندازه گیری اکسیژن خون یا SpO2 اشاره دارد. این تکنیک می تواند وجود عفونت در سیستم تنفسی را با تعیین سطح اکسیژن خون تشخیص دهد. چکیده توضیحات این پتنت روش تشخیص و اجرای آن با تجهیزات مرتبط را ارائه می دهد.

روش تست هواوی شامل عملیات مختلفی است. این رویکرد شامل مراحل مختلفی مانند آزمایش اولین تراکنش، پاسخ به اولین تراکنش و ارسال آن به تجهیزات الکترونیکی است. داده های پارامترهای فیزیولوژیکی دستگاه الکترونیکی بر اساس اطلاعات اولیه پذیرفته می شود. هنگامی که داده های پارامتر فیزیولوژیکی برای برآوردن شرایط از پیش تعریف شده تعیین می شود، داده های صوتی را دریافت خواهید کرد. تعیین اولین داده های فیزیولوژیکی بر اساس پارامترهای فیزیولوژیکی و اطلاعات صوتی اولین داده های فیزیولوژیکی را نمایش می دهد.

اشباع اکسیژن خون، تعداد تنفس، دمای بدن، ضربان قلب و سایر پارامترهای فیزیولوژیکی نمونه هایی از داده های مورد استفاده در فناوری هواوی هستند. این روش به کاربران اجازه می دهد تا به سرعت خطر عفونت در سیستم تنفسی را تشخیص دهند و از صحت نتایج آزمایش اطمینان حاصل کنند.

در حال حاضر ساعت های هوشمند مختلفی در بازار وجود دارد که از حسگرهایی استفاده می کنند که سطح اکسیژن خون را تعیین می کنند، اما نمی توان به داده های آنها اعتماد کرد. با این حال، تجهیزات پزشکی برای تشخیص دقیق آن وجود دارد.

باید دید آخرین محصول هواوی با فناوری جدید این شرکت چه عملکردی خواهد داشت. آیا این دستگاه می تواند اطلاعات قابل اعتمادی ارائه دهد یا با برچسب “از اطلاعات برای اهداف پزشکی استفاده نکنید” فروخته می شود. البته، مثل همیشه، این احتمال وجود دارد که پتنت جدید هواوی، مانند بسیاری از گواهینامه های پتنت، هرگز به محصول نهایی راه پیدا نکند.