عمومی

لایحه علیه لایحه ؛ پیرامون طرح محدودسازی اینترنت

تمایل به ایجاد این سیستم انضباطی بدون شک محدود کردن شفافیت داده ها است که یک هدف مجازی و تخیلی است و به احتمال زیاد از مسدود شدن ، فیلتر کردن ، هک کردن ، ترک خوردن و غیره جلوگیری می کند. و البته برای گروهی از تکنسین هایی که برای جلوگیری از تحریم ها تحریم ابداع می کنند ، شغل ایجاد می کند. و سرانجام ، محصول همه این مقررات تکنوکراتیک نیمه اخلاقی-ایدئولوژیکی ، نقض خطوط مخابراتی و خرد شدن اعصاب مردم و فریب ماموران نیروی انتظامی است.

اشتباهی که به راحتی می تواند ادعای شما را رد کند شکست خوردن است. “” ما بوی شفا را در جهان می شنویم! ”
به عنوان مثال ، گفته می شود مائو تسه تونگ در سالهای پایانی زندگی خود (پس از انقلاب گنجشک) به قدری از وضعیت بد اطلاع داشت که این خودسری و جهل منجر به فروپاشی اقتصادی و دگرگونی سیاسی شد. از سیستم او

توصیه علمی به مشتریانی که می خواهند در برابر خواسته های مردم مقاومت کنند این است که به مخترعان اینترنت در ابتدای ارتش آمریکا آموزش دهند تا با اختراع این زیست کره مجازی و یک شبکه ارتباطی رایگان ، بر سیستم کنترل مسلط شوند. تبادل اطلاعات پیر و عزیزان را بکوبید و بکشید ، یا هیولا را دستگیر و زندانی کنید … اما به گفته میشل فوکو “نامرئی” ، یعنی در شرایط آزادی مطلق بازار اطلاعات و ارتباطات و فعالیت خودسرانه به میزان از دست دادن کنترل توسط دست سازندگان شبکه و حتی دشمنان این سیستم استفاده می شود. بنابراین ، “ای قلب ، از رندی از محتسب درس بگیر ، او مست است و هیچکس به او فکر نمی کند!”
مفید بودن این روش های آزمایش شده بارها به ویژه در زمان کنونی ثابت شده است ، اما اگر آقایان همچنان بر ثبات منطق علم و گذر زمان اصرار داشته باشند ، چیزی باقی نخواهد ماند ، زیرا تجربه آن را ثابت کرده است ، و طبق به شاعر: تجربه حلت به الدّادامه.

تلخی چنین اخباری نباید ذهن را از تمرکز بر مهمترین نیازها و الزامات جامعه منحرف کند ، مگر اینکه به ماهیت شبکه اطلاعاتی حمله شود.

در این مورد ، حفاظت از آزادی رسانه ها و بیش از همه حق دسترسی رایگان به شبکه جهانی وب در رأس خواسته های مردم قرار خواهد گرفت و پنجمین عنصر کلیدی پس از هوا ، آب ، زمین و آتش خواهد بود!