عمومی

طرح صلاحیت حرفه‌ای معلمان مدارس غیردولتی اجرا می‌شود – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

احمد محمودزاده در گفتگو با خبرنگار آنلاین، یکی از اقدامات خوب وزارت آموزش و پرورش در مدارس دولتی را رتبه بندی معلمان دانست و گفت: در چنین مدارسی معلمان برای ارتقای کیفیت آموزشی نیز توانمند می شوند. تحصیلات و دانش.دانشجویان نیز در نظر گرفته می شوند.

وی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش علاوه بر مدارس دولتی برای مدارس غیرتجاری نیز برنامه خوبی دارد چرا که فکر می کنیم در سال های گذشته برنامه خوبی برای این نوع مدارس وجود نداشت، تاکید کرد: بسته ای نیز برای این نوع مدارس در نظر گرفته شده است. این مدارس به منظور افزایش و استانداردسازی نیروی انسانی طراحی شده اند که بخشی از آن نیازمند تصویب دولت و مجلس است.

بسته های برنامه ریزی

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه بخشی دیگر از این بسته در قالب سیاست های سازمانی در سال های آینده برنامه ریزی می شود، گفت: در پاکت برنامه ریزی که برای مدارس غیردولتی تهیه شده بود، بیمه همکاران فرهنگی، توانمندسازی و استانداردسازی بود. مشاهده گردید.

محمود زاده با بیان اینکه معلمان مدارس غیردولتی نیز بیمه تکمیلی خواهند داشت، گفت: تحصیل همکاران فرهنگی ما بر اساس استانداردها در نظر گرفته می شود زیرا اکثر این گروه در دانشگاه تربیت معلم تحصیل نکرده و یا آموزش رایگان دریافت کرده اند. . همکاری با آموزش و پرورش برای اینکه بدانیم کدام معلمان باید در کدام مدارس و مقاطع تحصیلی باشند باید رصد همه جانبه ای صورت گیرد که خوشبختانه از امسال شروع شده است.

وی با بیان اینکه این طرح یکی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز می باشد، با بیان اینکه معلمان باید با توجه به رشته و تجربه خود در مدارس تدریس کنند، گفت: وزارت آموزش و پرورش توجه ویژه ای به نظارت و برنامه ریزی غیرنظامی دارد. -سازمان های دولتی معلمان مدرسه

آموزش معلمان

معاون توسعه مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش نکته دیگری را که در مدارس غیرتجاری پیگیر هستیم، بیان کرد که چه نوع تربیت معلمی نیاز است و اظهار داشت: این اقدام در شرایط افزایش صورت می گیرد. اختیارات معلمان .

محمودزاده در اجرای این طرح و آموزش های مربوطه، حضور فعال و موفق در کلاس را مورد توجه قرار داد و گفت: معلمان مدارس غیرانتفاعی آموزش های لازم را با توجه به محتوای کتاب های درسی، استانداردهای آموزشی مطالعه می کنند تا بتوانند با امکانات و تجهیزات سازگاری دارند و از نظر آموزشی می توانند اقداماتی انجام دهند.

آنلاین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر مدت اجرای این مصوبات و دستورالعمل ها در سطح مدارس، گفت: استانداردسازی و توانمندسازی معلمان مدارس غیردولتی هم اکنون آغاز شده است اما طرح بیمه تکمیلی را ادامه می دهیم. زود انجامش بده

بررسی سطح حرفه ای بودن معلمان

معاون آموزشی وزیر آموزش و پرورش گفت: این وزارتخانه با دانشگاه فرهنگیان تفاهم نامه ای منعقد کرده است تا صلاحیت های حرفه ای را به همه معلمان مدارس غیردولتی ارائه کند، به این معنا که اگر معلمی توان کار ندارد نباید اجازه تدریس داشته باشد. کلاس درس

محمودزاده گفت: در مجلس نیز بحث هایی مطرح است و در حال حاضر معلمان مدارس غیردولتی کشور قانون کار را رعایت می کنند و 44 ساعت تدریس می کنند، بنابراین به دنبال این هستیم که این معلمان دارای 24 معلم باشند. یک ساعت در هفته و معلمان مدارس متوسطه باید به 30 ساعت در هفته تبدیل شود و کارکنان مدارس نیز 36 ساعت در هفته کار کنند تا شرایط مانند مدارس دولتی باشد.

وی افزود: این طرح در کمیسیون آموزش تصویب شده و منتظر تصویب آن در صحن علنی شورای اسلامی هستیم تا بتوانیم آن را اجرا کنیم تا تفاوتی بین ساعات کاری مدارس نباشد. .