بین الملل

روسیه از اتحادیه اروپا انتقام گرفت

وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه در واکنش به تحریم های اتحادیه اروپا علیه شش شهروند روسیه بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است که در تاریخ 2 و 22 مارس سال جاری ، وزارت خارجه روسیه در واکنش به تحریم های اروپا علیه شش شهروند روسی ، چندین شهروند از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نمایندگان ساختارهای رسمی اتحادیه اروپا را در لیست تحریم های روسیه قرار داد. انجام داد

دیوید ماریا ساسولی ، رئیس پارلمان اروپا ، ژاک میر ، عضو هیئت فرانسه در مجمع پارلمانی شورای اروپا ، ورا جوروا ، معاون رئیس کمیسیون اروپا در زمینه ارزش ها و شفافیت ماریس بالتینز ، مدیر کشور لتونی مرکز زبان ، J Jrg Raup A چ ، آلمان دادستان کل جمهوری فدرال ، Asa SCOTT ، آزمایشگاه شیمی ، زیست شناسی ، تشعشع و ایمنی هسته ای ، موسسه تحقیقات دفاعی سوئد ، ایلمار توموسک ، رئیس گروه زبان جمهوری استونی و شورای ملی رسانه های الکترونیکی جمهوری لتونی ، در فهرست سیاه دولت روسیه قرار دارد.

در این بیانیه آمده است که کلیه پیشنهادهای روسیه برای حل مشکلات با اروپا همیشه رد یا نادیده گرفته می شود.

وزارت خارجه روسیه گفت: “تحریم های اروپا با دانش و تشویق ایالات متحده اعمال می شود ، كه علاقه خود را برای تبدیل دوباره اروپا به رویارویی پنهان نمی كند.”

در این بیانیه تأکید شده است که هدف از تحریم های اروپا جلوگیری از پیشرفت روسیه به هر قیمتی است.

23311