علمی و پزشکی

احتمال ابتلای مجدد به کرونا چقدر است؟

به گفته شفافا در ماه های اخیر ، در جامعه علمی بحث های زیادی در مورد اصطکاک مجدد و عفونت مجدد با بیماری کووید 19 وجود دارد. به نظر می رسد که در بسیاری از کشورها ، در مقایسه با سایر عوامل ویروسی تنفسی (برای حدود یک سال) ، میزان کم و قابل مقایسه عفونت مجدد با ویروس SARS-CoV-2 برطرف شده است و بر اساس بدیهیات ویروس شناسی بسیار انتظار می رود. . با این حال ، این مسئله هنوز در ایران در حال بحث است و به طور کلی اغراق آمیز است.

بنابراین ، محققان کمیته سازماندهی تحقیقات Covid-19 ، کمیته ملی اپیدمیولوژیک Covid-19 و دانشگاه علوم پزشکی اراک در یک سند تحقیقاتی موضوع عفونت مکرر Covid-19 را بررسی کردند.

وی گفت: “وقتی افراد برای اولین بار در معرض این ویروس ها قرار می گیرند ، بر اساس دانش ما در مورد عفونت های تنفسی ویروسی مانند آنفلوانزا ، پاراآنفلوانزا ، سایر ویروس های کرونا ویروس فصلی و غیره ، عفونت به طور کلی شدیدتر است و بنابراین ایمنی نسبی است.” ) که بیشتر افراد را برای چند ماه یا یک سال در برابر عفونت محافظت می کند و اگر فردی بعد از چند سال آلوده شود ، عفونت بدون علامت است یا بسیار خفیف است. به همین دلیل ، ویروس SARS-CoV-2 مستثنی نیست و رفتار آن شبیه سایر ویروس های تنفسی تنفسی انسان و حیوان است. فقط در صورت عدم مصونیت قبلی در جامعه ، مانند ویروس های دیگر ، مدتی طول کشید تا به تعادل برسد.

محققانی که مقالات مختلفی را در این زمینه بررسی کرده اند می گویند دلیل اعتقاد به عفونت مجدد بیشتر از واقعیت در ایران است و در بیشتر موارد (نه همه) یک روش آزمایشگاهی ، CT یا تشخیص بالینی وجود دارد. در حالت اول یا در مورد دوم ، اشتباهات و نکات مثبتی مرتکب شدند.

محققان گفتند: “با ظهور Covid-19 ، سیستم مراقبت های بهداشتی ما به طور ناگهانی با تعداد زیادی نمونه برای آزمایش روبرو شد.” در هفته های اول ، تنها چهار ویروس مرکزی در کشور شناسایی شد و سپس بسیاری از آزمایشگاه های مولکولی در این کشور منفجر شدند. بسیاری از افراد از تخصص های آزمایشگاهی غیرمرتبط گروه های تشخیص مولکولی و ویروس شناسی ایجاد کرده اند و برخی از زمینه های تحقیق در این زمینه وارد شده اند. توسعه کمی آزمایشگاه ها توسط افراد با تجربه کمتر می تواند کیفیت را فدا کند. آزمایشگاه های متعلق به افراد باتجربه نیز در حال افزایش تعداد آزمایش ها هستند.