بین الملل

هشدار یونیسف نسبت به قاچاق و سوءاستفاده از کودکان آواره اوکراینی

صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) می گوید تهدید قاچاق کودکان و کودک آزاری “واقعی و رو به رشد” است زیرا بیش از 1.5 میلیون اوکراینی از یتیم خانه ها آواره شده اند.

مدیر منطقه ای یونیسف در اروپا و آسیای مرکزی به رویترز گفت: جنگ در اوکراین منجر به بی خانمانی و آوارگی گسترده، بحران جدی در قاچاق انسان و حمایت از کودکان شده است.

یونیسف همچنین اعلام کرد که بیش از 500 کودک بی سرپرست از اوکراین بین 24 فوریه تا 17 مارس 2022 در رومانی شناسایی شدند، اما تعداد کودکان بی سرپرستی که از جنگ در اوکراین فرار کردند، بیشتر بود. سازمان ملل می گوید بیش از سه میلیون نفر در 20 روز گذشته از اوکراین فرار کرده اند.

یونیسف همچنین بیان می کند که کودکان منزوی به ویژه در برابر خشونت و قاچاق انسان آسیب پذیر هستند.

مطالعه اخیر یونیسف و گروه هماهنگ کننده مبارزه با قاچاق انسان نشان داد که 28 درصد از قربانیان شناسایی شده قاچاق انسان در جهان کودکان هستند.

یونیسف همچنین معتقد است که کودکان اوکراینی بیشترین بخش از جمعیت جهان را تشکیل می دهند، زیرا کودکان و زنان تقریباً نماینده همه کسانی هستند که از اوکراین فرار کرده اند.

یونیسف همچنین از دولت های کشورهای میزبان می خواهد که کنترل خود را بر حفاظت از کودکان در گذرگاه های مرزی تقویت کنند. این آژانس همچنین از دولت ها و مقامات حفاظت از کودکان خواست تا در سراسر مرزها همکاری کنند و کنترل پناهگاه ها و کمپ های پناهندگان را افزایش دهند.

انتهای پیام/