علمی و پزشکی

نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قانون شفافیت مسنثنی شدند؟

روز گذشته سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به تغییرات در طرح شفافیت سه نفره به گفته کمیسیون و سایر دستگاه ها، از تغییر دو ماده در طرح شفافیت سه نفره این کمیسیون خبر داد. ماده 1-5 (ماده 1 طرح) به کمیسیون ارسال شد، جلسه ای با حضور مسئولین دستگاه های اجرایی و کارشناسان مرکز تحقیقات تشکیل شد و این دو ماده با الحاقات و تغییرات به تصویب رسید.
در همین حال محمدتقی نقدعلی یکی دیگر از نمایندگان مجلس گفت که این طرح همچنان در حال بررسی و پیشنهاد نمایندگان مجلس است و هیچ طرحی تصویب نشده است.

نقدعلی

بیشتر بخوانید:

به گفته روح الله، شایستگی اصلاحات در مورد این دو بند در طرح شفافیت قوای سه گانه در شوراها و کمیسیون داخلی اعمال شده است. بر اساس مصوبه کمیسیون در بندهای 1-4 ماده 1 مقرر شد تبصره ای الحاق شود که شورای تامین کشور، شوراهای تدارکات استان ها و شهرستان ها مستثنی است. همچنین تبصره ذیل بندهای 1 تا 5 این ماده به منظور حذف موضوعات طبقه بندی شده توسط نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از شمول این قانون اصلاح شد.

برخلاف این دیدگاه، ناگدالی معتقد است که تنها استثنای این سازمان ها از نظر امنیتی، همه اطلاعات آنها نیست. گفت و گو با محمدعلی نقدعلی، نماینده خمینی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی را بخوانید.

اآیا طرح شفافیت سه قوه به پیشنهاد مجلس اصلاح و اصلاح شده است و نهادها و سازمان های خاصی از این طرح مستثنی شده اند؟ جزئیات این طرح را توضیح دهید.
هنوز هیچ اصلاحی صورت نگرفته و این طرح در مجلس در حال بررسی است. و بر اساس پیشنهادات نمایندگان مدام در حال تغییر است. اگرچه نام مشترک همه نهادها و سازمان ها را در بر می گیرد، اما در پیشنهادات اصلی نمایندگان نمونه های مشخصی برای این نهادها ارائه شده است. یعنی اغلب پیشنهادهایی برای تصویب نهادها یا برخی نهادها ارائه می شود، اما نه زمانی که نهادی از این شفافیت مستثنی باشد.

در برخی موارد استثناء نظرات مبهم در مورد اطلاعات نظامی بود. نمایندگان همچنین پیشنهاد کردند برخی از امکانات نظامی مخفی بماند. با توجه به ارائه پیشنهادات متعدد، این نظرات توسط چکش ها و نمایندگان برای اظهار نظر به کمیسیون ارسال شده است تا اطمینان حاصل شود که محدوده محرمانگی در سطح مسائل امنیتی است و افراط در این چارچوب های امنیتی تحت عنوان از شفافیت .

یعنی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی خارج از مفاد این قانون نیستند؟
این سازمان ها عموماً استثنا نیستند و مشمول استثنائات خاصی هستند. گاهاً نمایندگان پیشنهاد می کردند که محدوده استثنائات این سازمان ها فقط در حوزه حراست باشد نه استثنا در موارد امنیتی و عدم محرمانه. پیشنهادهای نمایندگان گاه با نظراتی همراه بود که به کمیسیون ارسال می شد تا پس از جمع بندی به مجلس نمایندگان ارسال شود.

با این اظهارنظرها مجلس آن زمان هیچ طرحی را برای استثنا و اصلاح شفافیت سه قوه تصویب نکرد، درست است؟
بله، تاکنون هیچ طرح و اصلاحی تصویب نشده و اتفاق جدیدی نیفتاده است.

چه زمانی تکلیف این طرح شفافیت مشخص و در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار می گیرد؟
سریع! این طرح شفافیت در دست بررسی و در دستور کار قرار دارد. در این موارد پس از ارجاع به کمیسیون ظرف یکی دو روز به صحن علنی می رود و برنامه کاری عادی را طی می کند و در نهایت برنامه مشخص می شود.

آیا اصلاحیه یا پیشنهادی غیر از استثنائات برخی سازمان ها وجود دارد؟
خیر، پیشنهاد دیگری وجود ندارد و در نهایت مقرر شد این کارگروه تا یک ماه آینده اصلاحات و پیشنهادات تکمیلی نمایندگان را جمع آوری و طرح نهایی را مجدداً به کمیسیون ارائه کند.

21217