اقتصادی

نماینده ساری: برنج ۹۰ هزار تومانی، ۳۵ هزار تومان خریداری شده است

یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم با اشاره به تولید 2 میلیون تن برنج ایرانی و حدود 800 هزار تن واردات از خارج، افزایش قیمت کنونی برنج به دلیل عدم کنترل بازار را غیر منطقی خواند. .

منصورعلی زارعی در گفت وگو با ایران تودی، با بیان اینکه قیمت برنج ایرانی دوباره گران شده است، گفت: هزینه های تولید افزایش یافته اما اکنون کشاورز تولید جدیدی برای افزایش قیمت برنج ندارد. امسال برنج ایرانی از یک کشاورز به قیمت 30 تا 35 هزار تومان خریداری شد. احیای برنج ایرانی در دست واسطه ها و دلالان است.

نماینده مردم ساری در مجلس یازدهم در خصوص واردات برنج گفت: برخی واردات برنج را عامل گرانی معرفی می کنند در حالی که واردات برنج منعی ندارد. در مقطعی (در زمان برداشت برنج ایران) واردات بر اساس قانون ممنوع شد و چند ماه بعد آزاد شد. برنج نیازی به ارز ترجیحی نداشت.

تولید 2 میلیون تن برنج ایرانی و 800 هزار تن واردات
با کمبود برنج مواجه نشدیم/ تقاضا قابل قبول بود

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس گفت: کشاورزان ایرانی امسال 2 میلیون تن برنج تولید کرده اند. زمانی که دولت دستور واردات داد، حدود 700 تا 800 هزار تن برنج بیشتر نیاز داشتیم. به عبارت دیگر با کمبود برنج مواجه نبودیم که باعث افزایش تقاضا برای برنج ایرانی و افزایش قیمت شد.

زارعی دلیل افزایش قیمت برنج ایرانی را عدم کنترل بر بازار دانست و گفت: دولت کنترل قیمت برنج را از دست داده است. دولت مسئول کنترل بازار است. دولت ابزارهای مهمی برای مداخله در بازار دارد. از تخصیص ۴۲۰۰ تومان تا افزایش یا کاهش صادرات و نظارت بر بازار.

نماینده مردم ساری در مجلس، سید جواد ساداتی نژاد وزیر کشاورزی دولت اصلی گفت: وضعیتی که می بینیم حاصل فعالیت وزارت جهاد نیست. چند ماهی از کشاورزی دولت سیزدهم می گذرد، این وضعیت نتیجه سیاست های غلطی است که در حال حاضر انجام شده است و وزیر جدید جهاد کشاورزی در حال برنامه ریزی برای کشاورزی است اما به زمان بیشتری نیاز دارد و تنها دو ماه از دولت سیزدهم می گذرد. جهاد کشاورزی اجرای قانون تمرکز اختیارات وزارتخانه آغاز شده است و انتظار داریم در این راستا سیاست گذاری های منظمی صورت گیرد.

انتهای پیام/