ورزشی

غلامرضا تختی،مارادونا و حالا حسن یزدانی

1/ غلامرضاطخی و مارادونا به طرز چشمگیری شبیه هم هستند. پس از ناپدید شدن هر دو، ملت های آنها دائماً به دنبال نسخه مدرن این دو بودند. مسی در آرژانتین بالاخره به نزدیکی دن دیگو رسید.در ایران حسن یزدانی فعلی
از کشتی گرفته تا تحسین مردان و مردم و از همه بیشتر تواضع ضعیف… کی استادیوم به وسط تشک آمده تا حتی اسطوره زنده اش را لمس کند؟

2/ بارها در گذشته زمانی که تختی در قدرت بود از بی نظمی در ورزشگاه ها صحبت می کردند و می نوشتند.
صرف نظر از خطرات و هر اتفاقی که ممکن است به خاطر جمعیت پرشور برای پهلوی بیفتد، اتفاق امروز نشان داد که حسن یزدانی به قلب‌ها راه دارد. یک نژاد متفاوت

3/ نه، نه مارادونای دومی وجود خواهد داشت و نه تاج و تخت دیگری، اما مسی بدون شک تبدیل به نزدیکترین نسخه اسطوره جاودانه آرژانتینی شده است، جایی که حسن یزدانی بی رحمانه قلب های درون و بیرون گود را ربود و هنوز هم می کند.
ورزشگاهی از تماشاگران وحشی شدند تا نزدیک ترین #کشتی گیر تاریخ ایران به غلامرضایی افسانه ای را بگیرند.
ورزشگاه را ویران کرد چون به دنبال نمایش و نمایش نبود.
هزاران خودی و طاووس به او چسبیدند تا قیام کنند، اما پهلوان به کسی که فردا را روز بازنشستگی خود می پنداشت نمی چسبید.
کاش حسن یزدانی همیشه همینطور بماند که امروز می بینیم.
او قدرت و در عین حال خود فروتنی است، با شمشیر آمد و دلها را به روی خود بست.
ممنون که خودت هستی. ممنون که دقیقا همانی هستید که هستید.
بدون تظاهر، بدون غرور، بدون شکوه، بدون نمایش مضحک مردمی بودن.
بعد از تاج و تخت هیچکس مثل مردانگی گلمرزا به مردم ایران نزدیک نشد.

4/ آنقدر به هم شباهت دارند که نگرانم در آخرت با هم باشند اولی با دست خودش جمعیت را کشت. جامعه فعلی دیگر آن نادانی را تکرار نکند انگار جامعه اسطوره های خودش را می خورد همینطور است و خوب زندگی می کنیم.

251 251