ضرورت نهادینه‌سازی الگوهای فرهنگی برای کاهش استفاده از کیسه‌های پلاستیکی

سرپرست اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران بر ضرورت آموزش و نهادینه‌سازی الگوهای فرهنگی در بین شهروندان تاکید کرد.

به گزارش ایران تودی، اصغر عطایی اظهار کرد: برنامه‌های دهه بدون پلاستیک با همکاری و مشارکت ادارات و سازمانهای مرتبط و ذیربط با هدف تقویت احساس مسئولیت پذیری اجتماعی شهروندان نسبت به محیط زیست محل زندگی خود، آموزش و آگاهی‌بخشی به شهروندان همچنین تغییر رفتار شهروندی در مصرف و جایگزین کیسه‌های پارچه‌ای به جای کیسه‌های پلاستیکی در مناطق ٢٢ گانه در حال پیگیری و اجراست.

عطایی هدف از برگزاری این برنامه‌ها را آموزش مردم در مورد اثرات مضر کیسه‌های پلاستیکی و ترویج جایگزین‌های بدون پلاستیک، حمایت از تغییر سیاست‌ها به منظور تغییر الگوی مصرف شهروندان در جهت مصرف پایدار به شکل کاهش استفاده از کیسه‌های پلاستیکی، ایجاد انگیزه در افراد و سازمانها برای اتخاذ شیوه‌های پایدار و کاهش اتکای آنها به پلاستیک دانست. 

وی همچنین با اشاره به اهمیت آموزش چهره به چهره در تغییر رفتار شهروندی در بین شهروندان که یکی از برنامه‌های این دهه است، بیان کرد: آموزش چهره به چهره به دلیل ارتباط مستقیم آموزشگر با شهروند و پاسخ به سوالات احتمالی شهروندان تاثیر بسزایی در تغییر رفتار شهروندی دارد که با نحوه برخورد آموزشگر و ایجاد اعتماد در شهروندان می‌توان به درک متقابل و تغییر رفتار شهروندی دست یافت.

به گزارش سایت شهر، عطایی در پایان تدوین برنامه عمل و اقدام اجرایی توسط سازمانها و شهروندان در راستای کاهش ظروف و کیسه‌های پلاستیکی، نهادینه شدن موضوع در قانون‌گذاری‌ها، سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و آگاه‌سازی شهروندان در زمینه مضرات بهداشتی و محیط زیستی استفاده از مواد پلاستیکی را از جمله اقدامات موثر و کارآمد خواند.

انتهای پیام