عمومی

آیا مسکن به شرایط نرمال باز می‌گردد؟

زندگی بعد از Quid 19 زندگی متفاوتی است که در آن چیزهای زیادی تغییر کرده اند و انتظار می رود افراد در سال های آینده سبک زندگی متفاوتی داشته باشند.

آیا می توان این معضل مسکن را که یکی از مهم ترین نیازهای جوامع بشری است به عنوان راه حلی که بازگشت به حالت عادی را تسریع بخشد حل کرد؟ پاسخ به این سوال را می توان در این نکته جستجو کرد که مسکن یکی از بزرگ ترین بازارهایی است که نقش عمده ای در فضای اقتصادی ایفا می کند، هر نوع رونق در این حوزه می تواند تاثیر جدی بر فضای اقتصاد جهانی داشته باشد و فضای جدیدی را ایجاد کند. مدل. اطمینان حاصل شود.

ما در وضعیت جهانی مناسبی نیستیم. وضعیت کنونی آنقدر پیچیده است که ما هنوز به طور کامل نمی‌دانیم چه اتفاقی می‌افتد و ارقام مشخصی در مورد اندازه تأثیر اقتصادی کووید هنوز به درستی توسط کارشناسان ارائه نشده است.

بسیاری از دولتها اقدامات لازم را انجام داده اند. اینها لزوما اقدامات رادیکال نیستند ، بلکه اقداماتی هستند که با هدف پایان دادن به بحران انجام می شود ، اما تنها گزینه ممکن برای ما است. با توجه به شرایط اقتصادی کشورها ، قبل از بحران. در رابطه با فروپاشی جووید 19، مقامات دولتی سعی کردند تنها با امکانات موجود به برخی از این مسائل پاسخ دهند.

برای حل این مشکل دو رویکرد وجود دارد: اول اینکه بسیاری از فرصت‌های شهری از جمله بافت، ارزش‌های اقتصادی بافت‌های قدیمی شهر و شکوفایی آن می‌تواند برای ساخت خانه‌های جدید استفاده شود.

قیمت زمین با توجه به ارزشمند بودن این زمین ها، با توجه به اینکه خانه ها در بافت قدیمی ساخته می شوند، پارامتر مهمی است، اما از آنجایی که این بخش نیاز به نوسازی دارد، دولت شهر در اینجا باز است تا از این زمین ها تحت قوانین خاصی استفاده کند. با سایر ذینفعان شهر ارزیابی کنید و از این فرصت ها برای ساخت مسکن مناسب استفاده کنید.

تمایل زیادی برای خرید چنین آپارتمانی وجود دارد و در صورت اتخاذ تدابیر مالی و اداری، می توان با توجه به ارزش های بافت تاریخی به خانه فکر کرد و گزینه هایی را ارائه داد که نیازهای رفاه اقتصادی را برآورده کند. در مرکز شهر. . خلق كردن. این حوزه در دست دولت هاست و برخلاف سایر حوزه ها که دولت تنها می تواند مشوق، پیشنهاد یا میانجی باشد، تدوین سیاست مشخص در این زمینه از اختیارات دولت است.

ثانیاً راهکارهای فناوری، معماری و شهرسازی به گونه ای مورد توجه قرار می گیرد که با توجه به پتانسیل عظیمی که در حوزه فناوری وجود دارد، مسکن از آن بهره مند نمی شود. یا قادر به استفاده از آن نیست و یا به این موضوع توجه لازم نشده و مورد غفلت واقع شده است.

اگر توانمندی‌های معماری با ارزش‌های تکنولوژیکی، ارتقای کیفیت فضا و همکاری با سایر رشته‌ها تلفیق شود، می‌توان پروژه‌ها را شناسایی کرد و با ایجاد رونق در محدوده شهری به فرصت‌های بالایی برای توسعه اقتصادی و مدیریت بحران دست یافت.

دولت ها اعم از شهرداری ها و سازمان های شهرسازی می توانند نقش فوق العاده ای در استفاده از ظرفیت های عظیم شهر داشته باشند و دولت ها با تمرکز و تجربه در مسیر درست حرکت کنند توسعه شهری، رونق اقتصادی؛ چرا که توجه به این چشم انداز برای تدوین طرح های عمرانی ضرورتی انکارناپذیر است و در شرایط کنونی کوید 19 می تواند درک بهتری از طرح های شهرسازی ارائه دهد.

* دبیرکل کمیته ملی سکونتگاه های انسانی ایران و عضو شورای سیاست گذاری مجمع بین المللی اقتصاد شهری