بین الملل

هزار و ۲۶۰ کانون در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی فعال هستند | آغاز کار «باشگاه رشد استعدادهای هنری ادبی جوان»

گروه کشور خبرگزاری آنا؛ فعال سازی مراکز فرهنگی، رئیس فرهنگ دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی هنر و اجتماعی ، فرهنگ عمومی و اجتماعی یکی از برنامه های موجود در گروه های دانشگاهی است که در کار تیمی دانشجویان علاقمند به زمینه های مختلف و ادامه فعالیت های فرهنگی اجتماعی فعالیت می کند. آنها همچنین از مناطق و خدمات فعال و پویای دانشگاه بهره مند می شوند.

مراکز دانشجویی یکی از مهمترین و م effectiveثرترین اشکال فعالیت دانشجویی است که برای ایجاد شرایط مساعد برای مشارکت دانشجویان در اجرای برنامه های مذهبی ، انقلابی ، فرهنگی و هنری دانشگاه ایجاد شده است. البته بیشتر در مراکز می تواند منجر به فعالیتهای با کیفیت بهتر و حساسیت بیشتر به سلیقه های مختلف شود.

یکی از اهداف اداره کل مراکز فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی جدید تنوع بخشیدن به فعالیت ها در ایجاد مراکز دانشجویی و توجه متوازن به همه زمینه های فعالیت است.یکی از رویکردهای مهم رئیس فرهنگ دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی توجه به فعالیت های فرهنگی دانشجویی با تسهیل ، تعمیق و گسترش مراکزی است که با تغییر ضوابط اجرایی مراکز در دستور کار قرار می گیرد. سپتامبر 1999. دپارتمان امور فرهنگی دانشجویی دپارتمان های دانشگاه در سراسر کشور نیز از فعالیت مراکز فرهنگی اجتماعی حمایت می کند و تا آنجا که ممکن است تجهیزات و امکانات لازم را در اختیار آنها قرار می دهد.

در حال حاضر بیش از 1260 مرکز فرهنگی اجتماعی در همه شعب دانشگاه آزاد اسلامی وجود دارد که دارای مجوز ، منشور ، منشی و اعضای ویژه هستند.

خبرنگار خبرگزاری آنا در یک سری مصاحبه و مصاحبه با دبیران مراکز فرهنگی اجتماعی دانشجویان در کشور ، فعالیتها ، فعالیتها و ماموریتهای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی را بررسی می کند.

در این شماره گفتگویی با سید کاظم یکانی مدیرکل دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمیسر اصلی برنامه ریزی ، برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت مراکز سیاسی و فرهنگی در زمینه فرهنگ دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی داریم. در زیر می خوانید.

تمرکز بر فعالیتهای فرهنگی دانش آموزان با تسهیل ، تعمیق و گسترش مراکز دانشجویی

آنا: فعالیت مراکز فرهنگی اجتماعی را به عنوان اصلی ترین وکالت در گروه های دانشگاهی چگونه ارزیابی می کنید و چه کارهایی را برای کیفیت بهتر و بهتر مراکز ضروری می دانید؟

بخش: مراکز دانشجویی یکی از مهمترین و م effectiveثرترین اشکال فعالیت دانشجویی است که برای ایجاد محیط مناسب برای مشارکت دانشجویان در اجرای برنامه های مذهبی ، انقلابی ، فرهنگی و هنری دانشگاه ایجاد شده است. البته بیشتر در مراکز می تواند منجر به فعالیتهای با کیفیت بهتر و حساسیت بیشتر به سلیقه های مختلف شود.

یکی از رویکردهای مهم رئیس فرهنگ دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی ، تمرکز بر فعالیت های فرهنگی دانشجویان از طریق تسهیل ، تعمیق و گسترش مراکز فرهنگی اجتماعی دانشجویان است که توسط هاس مطرح شد.

آنا: دستورالعمل ها و قوانین و مقررات اجرایی مربوط به باشگاه های دانشجویی تا چه اندازه م andثر بوده و به کیفیت عملکرد دانش آموزان کمک می کند؟

بخش: هنگام تجدید نظر در اساسنامه مراکز فرهنگی اجتماعی ، دو نکته به وضوح تأکید شد که اجرای دقیق این نکات می تواند منجر به بهره وری بیشتر شود.

یکی از این نکات این است که استخدام استاد مشاور در هر مرکزی به تجربه و تخصص کادر آموزشی دانشگاه بستگی دارد. فرایند تصمیم گیری و اجرای برنامه ها. از تجربیات دانش آموزان در فرایند اجتماعی شدن استفاده کنید.


بیشتر بخوانید:

تشکیل کار تیمی در مراکز دانشجویی

پویایی و تحرک دانشجویان ، تصویر دانشگاه را افزایش می دهد


نکته دیگر توانایی ایجاد هاب های جهانی است. به همین دلیل ، در این منشور آمده است که اگر 30 مرکز با زمینه فعالیت مشابه برای تشکیل شبکه ای از مراکز ملی با یک موضوع واحد درخواست دهند ، این فرصت به آنها داده می شود. هدف این ویژگی تقویت اعضای شبکه و گسترش دامنه فعالیت ها در سطح ملی است.

دستورالعمل دیگر در زمینه مراکز فرهنگی اجتماعی واحدهای دانشگاهی دستورالعمل جشنواره توسعه ملی است که امسال برای اولین بار در بیش از 30 حوزه تخصصی به دلیل نقاط قوت و ضعف برگزار می شود. سال جدید اعلام و اعمال می شود.

تمرکز متوازن بر زمینه های فعالیت در ایجاد مراکز دانشجویی

آنا: چند مرکز فرهنگی اجتماعی در بخش های دانشگاه و در چه زمینه هایی فعالیت می کنند؟

در شعب دانشگاه آزاد اسلامی 1260 مرکز وجود دارد

بخش: در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی بیش از 1260 مرکز در سراسر کشور خود دارد و دارای مجوز ، منشور ، منشی و اعضای ویژه است. بیش از 60 درصد از این مراکز برای انتصاب استاد مشاور درخواست داده اند و ما مصمم هستیم که تا آغاز سال تحصیلی جدید ، تمام مراکز موجود برای اجرای منشور مراکز فرهنگی اجتماعی اقدام کامل انجام دهند.

حوزه های فعالیت مراکز فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی “فرهنگ و تمدن” است؛ مطالعات فرهنگی ، ایثار و شهادت ، تمدن نوین اسلامی ، زمینه های دانش و غیره ، “اجتماعی” با موضوعات ؛ جهاد یاوری ، اح کازالی ، گردشگری ، کارآفرینی ، خیریه و غیره ، “هنر و ادبیات” با موضوعات ؛ هنر انقلابی ، شعر و ادبیات ، نویسندگی ، فیلم و عکاسی ، هنرهای تجسمی و غیره ، “مذهبی” با موضوعات ؛ مطالعات اسلامی ، عفاف و حجاب ، تقریب مذاهب ، دعوت به معروف و نهی از منکر و … ، «انقلاب اسلامی» با موضوعات ؛ اندیشه های امامان انقلاب ، اندیشه های شهید مطهری و … “رسانه و فضای مجازی” با موضوعات ؛ تولید مجازی ، رسانه ، رادیو و غیره

یکی از اهداف اداره کل مراکز فرهنگی اجتماعی در سال تحصیلی جدید تنوع بخشیدن به فعالیت ها در ایجاد مراکز دانشجویی و توجه متوازن به همه زمینه های فعالیت است.

آنا: نقاط قوت و ضعف مراکز چیست و نقش دانشگاهیان در این زمینه چیست؟

بخش: معاونت فرهنگی دانشجویی در کلیه دپارتمان های دانشگاهی باید توجه ویژه ای به فعالیت های اتحادیه های دانشجویی ، ایجاد هم افزایی و تعامل بین شوراهای فرهنگی دانشگاهها و مراکز با مشارکت دبیر مرکز ، فعالیتهای مهم جمعیت هلال احمر ، اجرای موفق ویروس کرونا و جشنواره رشد را می توان یکی از نقاط قوت دانست.

باشگاه استعدادهای ادبی جوان با شناسایی استعدادها ، تقویت و آموزش متناسب با آنها ، دانش آموزان را با جامعه هدف مرتبط می کند.از جمله نقاط ضعف مراکز فرهنگی اجتماعی می توان به سلیقه نمایندگان مجلس و شرکای فرهنگی اشاره کرد که وظیفه اولویت بندی پروژه های دانشجویی و بودجه اختصاص داده شده به آنها را دارند که از اولویت های مراکز در سال تحصیلی جدید است.

آنا: نیازهای فرهنگی اجتماعی و اجرایی مراکز تا چه حد برطرف می شود؟ و آیا سیستم های موجود نیازها را برطرف کرده است؟

بخش: بر اساس ضوابط اجرایی مراکز فرهنگی اجتماعی ، علاوه بر شورای هماهنگی دانشگاه ها و مراکز در واحدهای استان ، شورای ویژه ای نیز برای تأمین نیازهای فرهنگی اجتماعی و اجرایی مراکز تشکیل شد. نماینده مجلس در حوزه فرهنگ

یکی از متخصصان در همه زمینه های فرهنگی مسئول کار مراکز است. علاوه بر این ، مدیریت مراکز فرهنگی و دانشجویی استان و محدوده ستاد الزامات دانشجویان را برآورده می کند. از سوی دیگر ، سیستم مدیریت مرکز برای ثبت داده ها و بدست آوردن کلیه ویژگی ها و اسناد مراکز فعال و پیوسته تحت نظارت است.

“باشگاه پرورش استعدادهای ادبی جوان” ؛ یک بررسی امیدوار کننده

آنا: مراکز فرهنگی اجتماعی دانشجویی چه امکاناتی برای همکاری با سایر نهادهای فرهنگی و دانشجویی دارند؟

بخش: یکی از چشم اندازهای حوزه مراکز فرهنگی اجتماعی که با هدف تکمیل زنجیره فعالیت مراکز و تقویت اعضای آنها و در نهایت آشنایی با حوزه های فرهنگی و اجتماعی مربوطه ایجاد “ایجاد استعدادهای ادبی جوان ” باشگاه توسعه “در مراسم اختتامیه. جشنواره رشد، توسط رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اعلام و راه اندازی شد.

باشگاه پرورش استعدادهای ادبی جوان با شناسایی استعدادها و تقویت آنها بر اساس آن ، دانش آموزان را با جامعه هدف مرتبط می کند.

آنا: جشنواره های مختلف مانند جشنواره ملی رشد چقدر در رشد ، توسعه و عملکرد مراکز فرهنگی دانش آموزی مثر است؟

بخش: از جمله اهداف جشنواره رشد می توان به فعالیت دانشجویان در مراکز ، شناسایی آنها ، شناسایی و ارتقای استعدادهای دانشجویان ، تشویق مخاطبان دانشگاه و گسترش فعالیت های گروهی اشاره کرد.

برای اولین بار در سالهای اخیر ، نتایج تلاشها و خدمات معلمان و اعضای مرکز در آثار فرهنگی و هنری مراکز ، در محیط رقابتی و مراکزی مانند جشنواره رشد و قلم مورد بررسی قرار گرفت. زیرا کاربرد و ارتقاء این مراکز منجر به پویایی و حرکت جدید در فعالیت های آنها شده و دانشجویان جدید را به دانشگاه ترغیب می کند.

جشنواره ملی توسعه مراکز فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی با ثبت نام 3252 نفر و ارائه 1200 اثر برگزار شد. ، پادکست ، بهترین ایده ها و غیره مشخص شد و شرکت کنندگان در سراسر کشور مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

در جشنواره رشد ملی و در بخش ر headsسای استانها که به کار مرکز توجه ویژه ای دارد ، سه استان مقام اول را کسب کردند و دو استان جایگاه قابل تقدیری را کسب کردند. معاونین شناخته شدند

در بخش مسئول کار مراکز جشنواره توسعه ملی ، که بر کار فرهنگیان در بخشهای دانشگاه نظارت می کند ، به سه متخصص عالی رتبه و دو متخصص فرهنگی شایسته در کشور جوایزی اهدا شد.

در رده مراکز فرهنگی اجتماعی ، سه مرکز مقام اول و دو مرکز نیز جایزه گرفتند. سه نفر در بخش ویژه ای به نام بهترین اندیشه ها فهرست شده اند.

انتهای پیام / 4062 /