عمومی

مرگ کرونایی ایرانیان و جبران ورشکستگی!

گاهی ملایم بودم ، گاهی تیز ، گاهی فریاد می زدم و گاهی می خواستم مودب باشم ، هرچه گفتم و نوشتم. من نوشتم که آغاز برنامه ریزی اشتباه بود ، نوشتم که ساختار اشتباه است ، من نوشتم آنچه را که می خواهم انجام دهم ، حتی یک “مار” کشیدم ، گفتم چه کسی می تواند این فاجعه را مدیریت کند ، چه کسی نمی تواند ، من دادم وظیفه ، من گفتم چه کسی نمی خواهد تاج پایان یابد؟
من به آنها گفتم خیابان ها و محله ها را با سموم سرطان زا و مخرب شستشو ندهید ، و سپس به آنها گفتم که منتظر موشهای جلاد بیشتری باشید ، برای این سم زدایی ها پول خرج نکنید ، من با صلیب روی صندلی ها نوشتم تا مردم را مسخره کنم ، و سپس نوشتم كه محله مركز عمل است. با تأیید مدیریت ، اما نه آنچه نوشته شده است ، نوشتم ، امیدوارم كه شهرهای بزرگ باید مسئول كار خود باشند ، ساختار لازم را ارائه دهند ، توزیع كنند ، پروژه های مضحك و برنامه هزینه ها ، به دلایلی وزارت بهداشت را رد کرد ، به طور کامل نقاط ضعف عملکرد را توضیح داد ، حتی می خواستم من با وضعیت روحی مقامات وزارت بهداشت بازی کنم ، رنگ ها ، بازی کرونا توسط وزارت بهداشت گزارش شده است و نه مدیریت ، من یادداشت کردم ، قرنطینه را توضیح دادم ، توضیح دادم که چقدر زمان برد ، س someالات مهمی در مورد واکسن ها پرسیدم که هنوز نمی توانم جواب بگیرم!

از آنجا که امروزه در جهان اهمیت بیشتری پیدا کرده است ، من در مورد انتقال و مدیریت پاسخ و اطلاعات کرونا توسط دبیر نوشتم ، سازمانهای شرکت کننده را ارزیابی و رد کردم ، با نخست وزیر محترم صحبت کردم ، شکات خود را توضیح داد ، وزیر بهداشت ، یک به یک نوشت ، در مدیریت بحران و من بیماری را در تاج گذاری کشف کردم ، من در مورد رفتار انسان ما به عنوان یک ایرانی در بلایا و تاج ها نوشتم ، نوشتم آنچه می توانیم انجام دهیم ، مردم بیشتر درگیر هستند ، من نوشتم دنبال نکن رسانه های الکترونیکی ، یعنی ما را مسخره نکنید ، من نوشتم ، اگر نمی دانید ، چگونه منحنی معنادار و علمی را بپرسید؟
من نوشتم ، آقای وزیر ، خانه از ابتدا خراب شد ، شما نمی خواهید مرد باشید ، ساختار و برنامه ها را اصلاح کنید ، درست خواهد بود. من در مورد دستورات کمیته بحران و دستورات دائمی صحبت کردم. آنها ناامیدانه می خواستند جلوی لجبازی خود را بگیرند و آنچه را می دانستند دنبال کنند و به تکنسین ها اجازه دهند. و هزاران کوچک و بزرگ دیگر ، همه آنها ، خدا را شکر که تاریخ روز ، حتی هنگام انتشار ، کاملاً نوشته شده است! ایناهاش

فقط نمی دانم چرا و با چه قیمتی با حراج زندگی مردم همچنان لجبازی کردید. چرا! برادر عزیز و محترم ، وزیر عزیز ، حداقل شما دیگر این حرف را نمی زدید!

هشدار جدی! وضعیت فعلی تاج در کشور ، رهبری تاج باید بلافاصله مورد بررسی قرار گیرد.
بیش از یک سال است که کلیه موارد ضروری توسط نویسنده با جزئیات تهیه شده است: وبلاگ ناطقی الهی-ایران تودی ، 1398/1399 ، در غیر این صورت اوضاع بدتر خواهد شد.

* نمکی: آنها می خواهند مرگ مردم را جبران کنند: برخی از کروناها و مرگ افراد در این سرزمین به عنوان ابزار سیاسی استفاده می شود زیرا می توانند ورشکستگی یک ابزار گذشته را جبران کرده و به جو بازگردانند. ماههای آینده / ایران تودی
می بینید که این دوره با چه سرعتی از دست رفت و ما از سرسختی و سربلندی به خاطر عدم تحقق کلمات “کاملاً درست ،، ٪ ؜” شرمنده شدیم! افسوس ، ما به زودی باید در برابر قادر یکتا پاسخگو باشیم ، اما “هو” دیگر نمی تواند در آنجا پذیرفته شود.
حداقل امسال تصمیم گرفتم که در مورد کرونا ننویسم ، زیرا همه چیز را تحلیلی نوشتم ، هم در وادی مشکلات و هم در راه حل ، اما این مقاله وزیر عزیز! آنها کل جهان ، جهان و زمان ، شیاطین و انسانها ، چپ ، راست ، شمال و جنوب را سرزنش می کنند ، اما حتی یک لحظه به خود و تیم های خود نگاه نمی کنند! الله اکبر
ببینید این دوره با چه سرعت ناپدید شد و ما از سرسختی و غرور به خاطر عدم تحقق کلمات “کاملاً درست ، ١٠٠ ١٠٠ ؜” شرمنده شدیم! وای بر ما ، زیرا ما به زودی باید پاسخگوی حق تعالی برای تغییر در اهداف ، اعمال و نگرشها و مرگ این تعداد بی گناه باشیم ، خدای ناکرده! اما فکر نمی کنم او آنجا هو را بیشتر دریافت کند! به طوری که…

* استاد نمونه در زمینه مهندسی سازه ، مدیریت زلزله و بحران کشور و بنیانگذار پایداری و مدیریت بحران