بین الملل

مجوز فعالیت مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی ایلام صادر شد

محمد میرزایی حیدری در گفت وگو با خبرنگار گروه استان های خبرگزاری آنا در ایلام ، اظهار داشت: با موافقت کمیسیون تحقیقات و فناوری شورای توسعه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، یک مرکز رشد واحد فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی ، گروه ایلام منتشر شد.

وی افزود: پس از اعلام سطح بندی مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی و قرار دادن مرکز رشد واحد فناوری واحد ایلام در سطح دو مرکز رشد کشور و بررسی آزارهای م ofثر اداره کل کارآفرینی. علم ، پژوهش و فناوری توسعه فعالیت های فناوری در استان ایلام.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ایلام گفت: توسعه مرکز توسعه واحد ایلام از سال 1377 با حمایت مالی 5 میلیارد ریالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دستور کار قرار گرفته است. عملیات در فوریه 2016.

میرزایی حیدری خاطرنشان کرد: فضای کاری مشترک ، دفاتر شرکت ، آزمایشگاه تحقیقات شیمیایی و اتاق جلسات یکی از زیربنای 1300 متر مربعی است که در مرکز توسعه فناوری دانشگاه آزاد اسلامی ایلام ایجاد شده است.

ماموریت مرکز توسعه و نوآوری فناوری چیست؟

یادآور شد: ماموریت مرکز توسعه و نوآوری فناوری تمرکز بر جامعه دانشگاهی و نخبگان جوان استان ایلام برای توسعه مشاغل مبتنی بر فناوری است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ایلام تاکید کرد: در این راستا مکاتبات اولیه و تمهیدات لازم برای اخذ مجوز برای خانه نوآوری مشاغل کوچک و متوسط ​​از ریاست پژوهش ، فناوری و نوآوری دریافت شد و انتظار می رود این نوآوری ها انجام شود. مجوز خانه امسال صادر می شود.

میرزایی حیدری تصریح کرد: با حمایت مالی معاونت علمی ریاست جمهوری ، زیرساخت های فیزیکی خانه نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام ادامه دارد.

وی گفت: در حال حاضر 23 واحد هسته ای و فناوری در زمینه های شیمی ، کشاورزی ، فناوری اطلاعات و تجهیزات صنعتی در مرکز رشد گروه های فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام وجود دارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ایلام گفت: امسال دو برنامه برای شناسایی نیازهای تکنولوژیکی صنایع از طریق دانشکده و سایر فعالیتهای نوپا در کنار سایر فعالیتهای تبلیغاتی و آموزشی ارائه کرده ایم.

میرزایی حیدری گفت: در کنار شرکت ها و شهرهای صنعتی استان ایلام ، برنامه شناسایی نیازهای تکنولوژیکی صنعت و ایجاد هسته های مشکل دار برای رفع نیازهای فناوری نیز از اولویت های واحد ایلام خواهد بود. “

انتهای پیام / 4078/4062 /