اقتصادیکسب و کار ایرانیان

طلاق صوری چیست؟ حکم آن چگونه است؟

طلاق صوری معمولا با انگیزه استفاده از برخی مزایای قانونی ، از قبیل معافیت فرزند از خدمت سربازی و یا استفاده از مستمری پدر فوت شده انجام می گردد . اما در صورتی که طلاق به شکل صوری انجام شده باشد ، با استفاده از روش هایی می توان به اثبات طلاق صوری اقدام نمود و با ارائه دلایل و مدارک اثبات طلاق صوری ، از قبیل ارائه استشهاد محلی ، طلاق صوری را به سازمان تامین اجتماعی گزارش نمود .برای کسب اطلاعات بیشتر از بهرتین وکیل ارث در اصفهان روی لینک ضربه بزنید.

طلاق گرفتن ، مانند هر عمل حقوقی دیگری ، نیازمند آن است که با قصد و اراده شخص انجام شده باشد و در غیر این صورت ، طلاق هایی که به صورت غیر واقعی یا اصطلاحا به طور صوری انجام شده باشند ، از لحاظ حقوقی ، باطل و بلا اثر خواهند بود . متاسفانه ، در حال حاضر ، برخی افراد ، برای اینکه از برخی مزایای قانونی ، مانند برخورداری از مستمری پدر فوت شده و یا معافیت فرزندان از انجام خدمت سربازی استفاده کنند ، اقدام به طلاق صوری می نمایند .برای پیدا کردن بهترین وکیل اصفهان به سایت مراجعه کنید.

به نق از mastervakil، در حالی که اگر اثبات بشود که طلاق صوری بوده است ، نه تنها از حقوق مذکور بی بهره می مانند ، ممکن است حتی در مواردی ، با ضمانت های اجرایی برای استرداد حقوق دریافت شده نیز مواجه شوند . به همین مناسبت ، گاهی این سوال مطرح می شود که آیا اثبات صوری بودن طلاق امکان پذیر است ؟ در صورتی که پاسخ به این سوال مثبت باشد ، لازم است به این سوال نیز پرداخت که با چه روش هایی می توان به اثبات طلاق صوری پرداخت و به عبارت دیگر ، دلایل و مدارک اثبات طلاق صوری چیست ؟

برای پرداختن به این سوالات ، در ادامه این مقاله ، به ترتیب به این موضوعات خواهیم پرداخت که روش های اثبات طلاق صوری شامل چه مواردی است ، دلایل اثبات طلاق صوری چیست و مدارک اثبات طلاق صوری کدام هستند .

روش های اثبات طلاق صوری

طلاق گرفتن در ایران ، با روش های مختلفی امکان پذیر است که این روش ها ، به موجب قانون و نیز رویه قضایی مشخص است . از جمله روش های طلاق ، می توان به طلاق از جانب مرد ، طلاق به درخواست زن و نیز طلاق توافقی با خواست و اراده طرفین اشاره نمود . اما نکته مشترک در ، آن است که مانند هر عمل حقوقی دیگری ، قصد و اراده ای برای طلاق وجود داشته باشد و تشریفات طلاق ، به درستی انجام شوند .

لذا هر چند که در قوانین و مقررات ایران ، اصطلاحی تحت عنوان طلاق صوری پیش بینی نشده است ، با این حال ، قانون مدنی ، برای ، ضمانت اجرای بطلان و بلا اثر بودن چنین معامله ای را پیش بینی کرده است و از این منظر ، می توان طلاق بدون قصد واقعی برای طلاق را به لحاظ شرعی و نیز قانونی ، باطل دانست ؛ به نحوی که هیچ اثر حقوقی ایجاد نخواهد کرد .

متاسفانه ، در حال حاضر ، برخی خانم ها برای اینکه بتوانند از مستمری پدر فوت شده شان استفاده نمایند ، اقدام به انجام طلاق های صوری می نمایند . همچنین ، طلاق های صوری با هدف معاف نمودن فرزندان پسر از انجام خدمت سربازی نیز تا حدی افزایش یافته است . اما نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد ، آن است که اگر اثبات شود طلاق ، به صورت صوری انجام شده است ، تعلق مزایای تعلق گرفته به شخص ، منتفی خواهد شد .

به عنوان نمونه ، اگر اثبات شود که طلاق صوری والدین ، برای معافیت فرزند پسر از خدمت سربازی انجام گرفته است ، آن شخص به خدمت سربازی فرستاده می شود و کارت معافیت وی باطل می گردد . همچنین اگر با هر روشی ، اثبات شود که طلاق صوری ، برای دریافت مستمری بازماندگان بوده است ، مستمری زن قطع خواهد شد .

اما سوال مهمی که در این خصوص ممکن است مطرح شود ، آن است که روش های اثبات طلاق صوری چیست و چگونه می توان صوری بودن طلاق را اثبات نمود ؟ در پاسخ به این سوال ، باید گفت که اصولا اگر خانمی بعد از طلاق ، بخواهد از مستمری پدر فوت شده بهره مند شود ، سازمان تامین اجتماعی ، مدارک لازم از جمله را از وی مطالبه می نماید و همچنین ، بازرسی های لازم را در این خصوص انجام می دهد و ممکن است از صوری بودن طلاق مطلع شود .

یا در مورد معافیت فرزندان ، علاوه بر ارائه سند طلاق ، باید مدت سی ماه از ثبت طلاق در محضر گذشته باشد تا کارت معافیت دائم صادر شود و در طول این مدت ، معافیت مشمولان ، به صورت موقتی است و اگر اثبات شود طلاق صوری بوده ، کارت معافیت ایشان باطل و به خدمت سربازی معرفی خواهند شد . لذا در عمده موارد ، سازمان های مذکور ، با روش هایی ، صوری بودن یا نبودن طلاق را مورد بررسی قرار می دهند .

با این وجود ، ممکن است که پس از ثبت طلاق در محضر ، زوجین طلاق گرفته ، در قالب رجوع از طلاق ، یا صیغه 99 ساله ، مجددا با یکدیگر پیوند زوجیت منعقد نمایند . در این شرایط ، که مشخص می شود که طلاق صوری برای برخورداری از مزایای قانونی بوده است ، اگر با هر روشی معلوم شود که طلاق صوری بوده است ، مزایای تعلق گرفته ، منتفی می شود .

روش های اثبات صوری بودن طلاق ، مختلف و متعدد هستند . ممکن است با انجام بازرسی توسط سازمان تامین اجتماعی ، صوری بودن طلاق اثبات شود . علاوه بر این ، گاهی ممکن است اشخاصی معترض صوری بودن طلاق باشند و قصد داشته باشند تا با ارائه مدارک و دلایل لازم ، صوری بودن طلاق را اثبات نمایند که در ادامه ، به توضیح بیشتر این موضوع خواهیم پرداخت .

 

طلاق صوری برای معافیت فرزند از سربازی

یکی از مهم ترین شرایطی که افراد ممکن است به خاطر آن دست به انجام طلاق صوری بزنند ، طلاق صوری برای کسب معافیت فرزند از خدمت سربازی است . در چنین شرایطی ، زن و شوهر برای اینکه فرزندشان بتواند معافیت از خدمت سربازی بگیرد ، به صورت صوری و غیر واقعی از هم جدا می شوند و بعد ، یا از طلاق رجوع می کنند و یا منعقد می کنند .

البته دریافت معافیت از خدمت سربازی برای فرزندانی که پدر و مادرشان از هم طلاق گرفته اند ، نیازمند آن است که شرایطی وجود داشته باشد ؛ به عنوان مثال اینکه آن فرزند ، باید تنها فرزند ذکور ( پسر ) آن مادر باشد و کفالت یا سرپرستی و به عبارتی تامین هزینه های زندگی مادر توسط آن پسر تامین شود . همچنین پسر به سن قانونی 18 سال رسیده باشد و مادر ، ازدواج مجدد نکرده باشد .

علاوه بر اینها ، اخیرا برای جلوگیری از اثر طلاق صوری والدین با انگیزه کسب معافیت سربازی توسط فرزندشان ، قانونی تصویب شده است که بر اساس آن برای دریافت کارت معافیت از خدمت ، باید سی ماه ( دو سال و نیم ) از تاریخ و یا طلاق رجعی گذشته باشد . در این مدت سی ماهه ، صرفا معافیت موقت به فرزند تعلق می گیرد و پس از سی ماه ، اگر شرایط وجود داشت معافیت دائمی می شود .

بنابراین ، همانطور که مشاهده می شود ، با این شرط سختگیرانه تلاش شده است تا از ایجاد طلاق های صوری برای دریافت معافیت از خدمت جلوگیری شود و صرفا پس از سی ماه از طلاق غیر صوری یا واقعی والدین است که کارت معافیت دائم صادر می شود . اگر هم تحت شرایطی مشخص شود که طلاق صوری بوده است ، آثار طلاق صوری بر آن مترتب نشده و فرزند باید به خدمت سربازی فرستاده شود .

 

 

طلاق صوری برای معافیت فرزند از سربازی

یکی از مهم ترین شرایطی که افراد ممکن است به خاطر آن دست به انجام طلاق صوری بزنند ، طلاق صوری برای کسب معافیت فرزند از خدمت سربازی است . در چنین شرایطی ، زن و شوهر برای اینکه فرزندشان بتواند معافیت از خدمت سربازی بگیرد ، به صورت صوری و غیر واقعی از هم جدا می شوند و بعد ، یا از طلاق رجوع می کنند و یا منعقد می کنند .

البته دریافت معافیت از خدمت سربازی برای فرزندانی که پدر و مادرشان از هم طلاق گرفته اند ، نیازمند آن است که شرایطی وجود داشته باشد ؛ به عنوان مثال اینکه آن فرزند ، باید تنها فرزند ذکور ( پسر ) آن مادر باشد و کفالت یا سرپرستی و به عبارتی تامین هزینه های زندگی مادر توسط آن پسر تامین شود . همچنین پسر به سن قانونی 18 سال رسیده باشد و مادر ، ازدواج مجدد نکرده باشد .

آیدا چم سورکی

آیدا چم سورکی هستم متولد 1381 تحصیل کرده در رشته علوم تربیتی و علاقمند به نویسندگی و فعال در شبکه های اجتماعی