ورزشی

سیری بر تحول حریم خصوصی در خانه‌های معاصر ایران

مقاله ای از علی ذبیحی، دانشجوی دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند با عنوان «تحول حریم خصوصی در خانه های مدرن ایرانی با استفاده از تکنیک های نحوی فضا» توسط خبرگزاری آنا منتشر شد. مجله بین المللی با رتبه Q1 پذیرفته شد.

ذبیحی پژوهشگر دکتری دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند با تشکر از استاد راهنما به آنا گفت: زیرا خانه هم سرپناه و هم امنیت انسان را فراهم می کند و هم مظهر حریم خصوصی انسان است.

وی با بیان اینکه مفهوم حریم خصوصی یکی از عوامل مهم مورد استفاده در طراحی خانه است، اضافه کرد: این پژوهش نمونه ای از استفاده از تکنیک های مکان یابی فضا برای بررسی سیر تحول مفهوم حریم خصوصی در خانه های مدرن کرمان است. “

ذبیحی گفت: این پژوهش با رویکرد کمی به طرح فضایی انجام شده و 15 خانه در شهر کرمان متعلق به سه دوره قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی را از نظر شاخص طرح فضایی با استفاده از UCL مورد بررسی قرار داده است. برنامه DepthMap.” خروجی های DepthMap نیز با استفاده از ANOVA یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که با گذشت زمان و از دهه 1920 به بعد، چیدمان خانه ها به قدری تغییر کرده است که بین خانه های سه دوره قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی تفاوت معنی داری وجود دارد که نشان دهنده کاهش حجم خانه ها است. تعداد خانه ها سلسله مراتب دسترسی و کاهش اخیر در حریم خصوصی.

محقق دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند می گوید: عوامل متعددی بر مفهوم حریم خصوصی تأثیر می گذارد (مثلاً رابط ها، نحوه باز شدن ها، کیفیت بازها و تصاویر). جالب اینجاست که طراحی خانه ها در دوره پهلوی به دلیل همگام شدن با تغییرات معماری و فرهنگی مدرن با افول تدریجی زندگی خصوصی همراه بود.

ذبیحی گفت: از آنجایی که حریم خصوصی یکی از مفاهیم کلیدی در جوامع خاورمیانه است، نتایج این مطالعه می تواند به طراحان و سایر سازمان های مرتبط کمک کند تا مفهوم حریم خصوصی را در کنار سایر عوامل راحتی در مراحل اولیه طراحی مد نظر قرار دهند.

نگاهی به سیر تحول حریم خصوصی در خانه های مدرن ایرانی بیندازید

رضا میرزایی، عضو و مدرس دانشکده معماری دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند نیز به آنا گفت: هدف ما ارتقای دانشکده معماری دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند در سطح بین الملل است که گروه تخصصی اصلی معماری است.

میرزایی افزود: انتشار مقاله به همراه آقای ذبیحی در سطح Q1 بین المللی نشان از مهارت بالای دانشجویان معماری واحد بیرجند داشت. اگر مقاله در رده Q1 مجلات ISI باشد دارای بالاترین درجه علمی بین المللی است.

انتهای پیام/4062/