علمی و پزشکی

ریشه باورهای غلط مردم درباره نجوم و آسمان

برعکس ، این تحسین از اولین روزی که یک مرد خردمند روی زمین ظاهر شد و سر خود را به آسمان بلند کرد و عظمت شگفت انگیز او را مشاهده کرد ، وجود داشت. تأثیر این دانش بر اعماق ذهن و عقل انسان به این دلیل است که نجوم بخشی از تحلیل منطقی آنچه در آسمان می بیند و آنچه در آنها می بیند ، شده است.
این دانش ، مانند بسیاری از علوم باستانی دیگر ، همراه با بسیاری از توهمات و تخیلات در طول قرن ها ، به یک علم نیمه بزرگ به نام نجوم و نجوم تبدیل شد. هزاران سال است که نجوم با ایده علمی تخیلی در ارتباط است که تأثیر عمیقی بر ذهن و جامعه انسان دارد. تاریخ و اکتشافات نجوم به طور گسترده ای نوشته شده است و شاید یکی از روانترین کتابها خواب آوران است که زندگی انسان را از دوران باستان تا به امروز با دانش نجومی دنبال می کند.
شخصاً تحت تأثیر کارهای کوستلر قرار گرفتم و این علاقه ناشی از پهن شدن تخت خواب مادرم در خارج از منزل و گاهی عشق من به بهشت ​​در عشق و ترس بالای سر من است. به آسمان نگاه کردم و بعد از مدتی ترس را در چهره ام کشیدم.
چگونگی تغییر علم نجوم در قرن های پانزدهم و شانزدهم و پس از آن ، و همچنین داستان تحول انقلابی نجوم در قرن حاضر ، موضوعی است که در بسیاری از کتاب ها و مجلات مورد بحث قرار گرفته است.
در ایران ، مجله نجوم این اطلاعات را عاقلانه در اختیار متقاضیان ایرانی قرار داده است ، هم از نظر سابقه و هم از نظر تحقیقات و تحولات جاری. من معمولاً مانند هر ایرانی که به این حوزه از دانش علاقه مند است ، آشکارا به این مجله نگاه می کردم. اما سالها می گذرد و متأسفانه من آن را دیدم زیرا مشکل کمتری داشتم. این بار ، با مرور مباحث مختلف آن ، به اهمیت انتشار این مجله پی بردم ، هم در زمینه گسترش علم برای تقویت ذهن مردم ، و هم برای اهداف دیگری که به آنها اشاره خواهم کرد.

داستان از این قرار است که من فکر می کنم بخش بزرگی از خطای انسانی امروز ریشه در تصورات غلط درباره بهشت ​​دارد. هزاران سال است که علم مبتنی بر وجود دانش غلط در بین مردم است که افراد غیرمسئول آن را بیان کرده و زندگی خود را بر اساس آن بنا کرده اند. در حقیقت ، دو موضوع در اینجا ، به ویژه نجوم وجود دارد: اول ، اطلاعات غلط گسترده در مورد نجوم. ثانیاً ، این دانش غلط تأثیر عمیقی بر زندگی مردم عادی دارد.
اگر قرار است تغییری در جامعه بشری ایجاد شود ، باید توجه داشت که بخش مهمی از فروپاشی و البته عقب ماندگی ناشی از همان تصورات غلطی است که نه تنها در نجوم بلکه در بسیاری از موارد دیگر نیز وجود دارد. در پزشکی نیز همین امر صادق است. انواع خطاهای علمی غلط مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورده است. برخی از این تصورات غلط کلامی هستند؛ به عنوان مثال ، در همان نجوم و پزشکی ، این اعتقاد خاص وجود دارد که ما به پزشک احتیاج نداریم و همه کسانی که درد دارند تحت درمان قرار می گیرند. یا ، به نام روایت ، نجوم در مورد بدبختی های آن روزها ادعاهایی بی اساس می کند که بسیاری از متکلمان آن را معتبر نمی دانند. اما آنها وجود دارند و برای قرن ها در قالب دستورالعمل هایی که زندگی را نجات داده اند ، وجود داشته اند. با این حال ، بخش دیگری از اشتباهات مربوط به مسائل داخلی خود این دانش است.
این واقعیت که ستاره ها بر زندگی انسان تأثیر می گذارند و باعث به قدرت رسیدن یک سلسله یا سقوط از قدرت می شوند ، یا اینکه سرنوشت انسان را می توان با طالع بینی تعیین کرد. در این رابطه ، ده ها هزار صفحه در کتابهای نجومی باستانی در میان مسلمانان و غیر مسلمانان وجود دارد که دائماً به نام علم تکثیر و منتشر می شود. بنابراین ، ما می بینیم که چگونه نیمه علمی می تواند یک ذهنیت غیر علمی برای ما ایجاد کند ، و سپس با توجه به ایمان عمیق به آنها و نقش عمیق این دانش در زندگی بشر ، می توانیم مشکلات زیادی را برای خود ایجاد کنیم.
به نظر من ، آثار غلط نجوم کاذب و ویرانی هایی که پس از جنگ بر جای گذاشت و غیره. اگر به داستان نگاه کنیم ، چندین جلد کتاب وجود خواهد داشت. تصحیح این افکار مستلزم اراده ای قوی برای حذف اطلاعات غلط از اذهان مردم است و این چیزی بیش از انتشار علم در بین مردم برای قرن ها نیست به نحوی که بتواند بر ذهن های سخت جامعه تأثیر بگذارد. شاید بسیاری از علوم تأثیر متداولی نداشته باشند ، اما نجوم حوزه ای است که آگاهی عمومی در آن تأثیر زیادی دارد.
متأسفانه به دلیل بی تفاوتی به این طرف مسئله ، گاهی بعد از صدها سال کشفیات مهم علمی در این زمینه یا در پزشکی ، احساس می کنیم اطلاعات نادرست هنوز ذهن مردم را درگیر کرده و به آنها اجازه فعالیت می دهد. در این راستا ، من نجوم را یک مجله علمی می دانم که طبقه متوسط ​​را نیز هدف قرار می دهد و می خواهم از همه کسانی که در این دهه در این کار سهیم بوده اند تشکر کنم. زیرا من آن را نه تنها از نظر تاریخ علم یا ترویج گسترده آن ، بلکه از نظر نوعی اصلاح نیز می بینم.

* در شماره ویژه سی ساله مجله نجوم منتشر شده است