علمی و پزشکی

رقابت ۱۵۲۷ رمان و مجموعه داستان در جایزه مهرگان ادب

به گزارش خبرگزاری اینترنت ، اولین گزارش دبیرخانه جایزه مهرگان منتشر شده است که شامل تعداد آثار در دو قسمت مهرگان ادب و مهرگان علم و پیشرفت دادگاه است.

به گفته دبیرخانه جایزه مهرگان ، 1527 مجموعه رمان و داستان کوتاه از چاپ اول 1398 و 1399 به این رویداد فرهنگی رسید.

دبیرخانه جایزه مهرگان همچنین گزارش می دهد که تعداد 165 کتاب علمی و زیست محیطی چاپ شده در چاپ اول در سالهای 1398 و 1399 که به دبیرخانه رسیده است ، نسبت به دوره قبل 15 درصد افزایش یافته است ، اما تعداد کتابهای مهرگان افزایش یافته است. دنیا تغییر نکرده است.

جایزه مهرگان علم همچنین سابقه و عملکرد 77 سازمان مردم نهاد محیط زیستی (1398 و 1399) را قضاوت خواهد کرد. مشارکت و مشارکت این تعداد سازمان های مردم نهاد بیانگر افزایش 25 درصدی تعداد سازمان های مستقل در این دوره از جایزه مهرگان علم است.

آثار در قسمت مهرگان ادب در دو مرحله با مشارکت 12 داور و در قسمت مهرگان علم با شرکت 7 داور داوری می شود.

جایزه مهرگان ادب در دور اول توسط قباد آذرآئین ، مانی پارسا ، سودابه سلگی ، آرزو چردست و کرامرضا تاجمهر داوری می شود.

جایزه مهرگان علم توسط هوشنگ ضیایی ، عبدالحسین وهاب زاده ، محمد درویش ، زهرا قلیچی پور ، محمدرضا داهی ، بهرام معلمی و مژگان جمشیدی اجرا می شود.

علیرضا زرگر ، مدیر جایزه مهرگان با اشاره به تجربه انتخاب و ارائه بهترین “رمان زبان مادری” در بیستمین دوره جایزه ادبیات مهرگان می گوید: “این کتاب ابتدا به زبانهای غیر فارسی در این زمینه نوشته شد. او فرهنگ ایرانی – زبان مادری نویسنده – را به فارسی ترجمه کرد و در انتشارات ایران منتشر کرد. به منظور رعایت حقوق معنوی نویسندگان ایرانی چنین آثاری ، فرصت قضاوت و ارزیابی این کتابها در “بخش ویژه” جایزه ادبی مهرگان و مجسمه “ادبیات زبان مادری” مهرگان و جایزه.

جوایز مهرگان ادب و مهرگان علم ، مجموعه ای از آثار این دوره و داوری کتابها در پاییز 1399 آغاز و ادامه دارد. در این مدت ، این جایزه به صاحبان مجسمه مهرگان ، یک جایزه نقدی و یک لوح در 9 رده مختلف اهدا می شود.

5757