اقتصادی

جوانترین وزیر دولت برای «رفع فقر» چه می‌کند؟

حجت الله عبدالملکی به عنوان جوانترین وزیر دولت سیزدهم ، در بازدید از این وزارتخانه معروف ، توانست اعتماد نمایندگان مردم را برای نشستن در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جلب کند. نیازهای مردم در خط مقدم است ، بنابراین باید دید چگونه آنها را برآورده خواهند کرد و چگونه با شعار تقویت زیرساخت های اشتغال به وعده های خود عمل خواهند کرد.

به گزارش ایران تودی ، عبدالملکی ، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته کمک ، به عنوان نخست وزیر در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی معرفی شد.

حجت الله عبدالملکی در شهر ری تهران در سال 1361 متولد شد. او اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) است و دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه اصفهان و فوق لیسانس معارف و اقتصاد اسلامی از امام است. دانشگاه صادق.

پیش از آن ، وی امام صادق ، دبیر شورای اقتصادی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، دبیر موسسه برنامه ریزی اساسی مرکز توسعه الگوی اسلامی ایران ، معاون رئیس دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد. وی عضو هیئت مدیره دانشگاه ، صندوق بیمه اجتماعی دهقانان و عشایر ، عضو شورای حقوقی صنعت بیمه (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و مشاور وزارت امور اقتصادی بود. و امور مالی. اولوب ؛ وزارتخانه هایی که او در آن است وزارت مردم به خاطر می آورد

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ایران در سال 1390 پس از تصویب مجلس شورای اسلامی ، ادغام سه وزارتخانه تعاون ، رفاه و تامین اجتماعی و کار و امور اجتماعی تأسیس شد و یکی از بزرگترین وزارتخانه ها است. مربوط به سبک زندگی و مشاغل افراد است. همانطور که گفته شد ، نقش مهمی در تعیین شرایط زندگی مردم و بهبود کیفیت زندگی آنها دارد و می تواند داشته باشد. حداقل 30 درصد بودجه کشور متعلق به این وزارتخانه است آره.

وزیر منتخب کیست اولین تمرکز برنامه بر اشتغال و ایجاد یک سیستم اشتغال جامع برای ایرانیان است در متن کامل برنامه ها ، به طور کلی ، برنامه راهبردی و عملیاتی دولت سیزدهم وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در 9 بخش: برنامه راهبردی-عملیاتی در زمینه اشتغال ، برنامه راهبردی-عملیاتی در زمینه روابط کار ، برنامه راهبردی-عملیاتی در زمینه-برنامه عملیاتی ، برنامه راهبردی-عملیاتی در زمینه رفاه و امنیت اجتماعی ، برنامه راهبردی-عملیاتی در حوزه اجتماعی. برنامه زیان ده و عملیاتی استراتژیک در حوزه اقتصادی.

سازمان بهزیستی کشور یکی از مهمترین ادارات این وزارتخانه است و بسیاری از مددجویان از این سازمان که خدمات مختلفی را در زمینه های مختلف دریافت می کند ، پشتیبانی می کنند. بر اساس این برنامه ، فقدان یک سیستم جامع و سیستماتیک برای ارائه خدمات توانبخشی به موقع و مناسب ، هزینه خدمات درمانی در زمینه توانبخشی ، افزایش فشار فقر و در نتیجه مشکلات اجتماعی و اقتصادی افراد و خانواده ها ، فرصت های شغلی و مشکلات اقتصادی و مشکلات مربوط به افزایش بیکاری مراجعه کنندگان ، مناسب سازی محیط برای معلولین و نبود تخت های توانبخشی در بیمارستان های کشور. مشکلات سازمان بهزیستی بارگذاری.

با این حال ، برنامه رفاه دارای چهار استراتژی تحول است ، از جمله استراتژی اول (کنترل کارکنان) ، با توجه به فرصت ها و چالش های پیش روی سازمان بهزیستی :: کاوش و الکترونیکی شدن مکانیزم های ارائه خدمات ، استراتژی سوم (نگاهی به ساختار اداری و منابع انسانی ): نوسازی و سازماندهی منابع انسانی ، استراتژی چهارم (مواجهه با جامعه ایران و جهان) ایران ، استراتژی پنجم (نظارت بر تأمین منابع مالی و اقتصادی): حمایت اقتصادی و راهبرد ششم (نظارت بر توسعه رفاه و ساده و توزیع ارزان خدمات): دستور کار اجتماعی درباره تربیت بدنی صحبت کرد.

در برنامه راهبردی و عملیاتی رفاه و تامین اجتماعی ، مشکلات سطح حمایت از رفاه اجتماعی شامل:

– سازوکار کافی برای شناسایی و پذیرش نیاز

کمبود منابع و سیستم حمایتی ناکافی در مقایسه با نیازهای نیازمندان ، به ویژه معلولان ، بیماران در حال مرگ نهایی و محرومان اجتماعی – عدم وجود پایگاه داده متمرکز برای شناسایی و رفع نیازها

ضعف رویکرد پیشگیری ، به ویژه در مواجهه با فقر ، محرومیت و آسیب های اجتماعی

در بحث مشکلات در زمینه بیمه اجتماعی شامل می شود:

عدم وجود سیستم بیمه مناسب برای کارکنان بدون حقوق و دستمزد

وجود قوانین و مقررات فراوان

شرایط و روشهای بیش از حد و ناسازگار در صندوقهای بیمه و پوشش گروههای جدید با پشتیبانی دولتی و عدم دریافت منابع

افزایش بدهی عمومی به صندوق های بازنشستگی و بیمه

در مشکل بیمه درمانی شامل می شود:

هزینه سرسام آور مراقبت های بهداشتی و پرداخت از جیب به دلیل اجرای طرح تحول سلامت ، از جمله مشکل بیمه دولت بدون پرداخت حق بیمه و برخی آسیب ها و مشکلات در حوزه ماموریت عمومی.

به گزارش ایران تودی ، بر اساس این برنامه ، یک راه حل اساسی نیز وجود دارد مشارکت در رونق تولید و تقویت زیرساخت های اشتغال و درآمد در کشوری بیان می شود که منجر به ریشه کنی فقر ، ایجاد رفاه اجتماعی و حفظ کرامت انسانی می شود.

اما اقدامات نهادی در این برنامه برنامه های بلند مدت در این رابطه

ورود سرمایه گذاری های سودآور با ریسک کمتر

– تجدید نظر در قوانین و مقررات مغایر با پایداری وجوه برای افزایش درآمد و کاهش هزینه ها و تصویب قوانین لازم و م effectiveثر.

این برنامه قصد دارد با هماهنگی سایر مناطق کشور رشد جمعیت را افزایش دهد و سیاست های تشویقی و تشویقی را در این زمینه برای افزایش تعداد دانشجویان ورودی در نظر می گیرد.

از آنجا که موضوع آسیب های اجتماعی یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در کشور است ، عبدالملکی تعداد آسیب های اجتماعی را در برنامه افزایش داد ، سن مجروحان را کاهش داد و دچار آسیب های اجتماعی شد و از برخی مدیران غیرحرفه ای و ناکارآمد در این زمینه استفاده کرد. توانایی خیریه ها و سازمان های مردم نهاد و مشارکت مردم در مدیریت و کاهش آسیب های اجتماعی. مشکلات در زمینه آسیب های اجتماعی اظهار داشت.

در همین راستا ، تهیه پیش نویس قانون مدیریت آسیب های اجتماعی در کشور ، تقویت برنامه های مبتنی بر هویت دینی ، ملی و قومی ، ایجاد پایگاه داده و اطلس آسیب های اجتماعی ، زمینه سازی برای مشارکت سازمان های مردم نهاد در کنترل و نظارت تقویت برنامه های قضایی در زمینه آسیب های اجتماعی ، تقویت پیشگیری اجتماعی از جرایم توسط سازمان های عمومی به عنوان راه حل های طولانی مدت ذکر شد.

بهبود اشتغال و تولید و محیط کار ، کاهش مشاغل غیررسمی ، ارائه مستمری بگیران ، معلولین ، سالمندان ، بیمه سلامت و غیره. تمرکز بر حل وضعیت از جمله موضوعات مورد بحث در برنامه های وزیر تعاون ، کار و امور اجتماعی بود. رفاه. اما برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی اختیارات وزیر با هاجر چنارانی نماینده مردم نیشابور ، به تعاونی های پیشنهادی اعتراض کردند و گفتند وزیر کار و رفاه اجتماعی برنامه خاصی برای اداره این وزارتخانه ندارد. صد درصد بودجه کشور متعلق به این وزارتخانه است.

یکی دیگر از رقیبان وزیر پیشنهادی ، عبدالحسین روح الامینی ، نماینده مردم تهران ، تصور می کند که وزیر کار پیشنهادی اشراف ندارد که به عنوان وزیر و مدیر اجرایی در این زمینه جانشین وی شود.

حجت الاسلام سید نصیر موسوی لارگانی ، نماینده مردم فلاور در پارلمان نیز گفت که عبدالملکی جوانی با آینده ای درخشان بود ، اما وی در حال حاضر برای تصدی پست وزیر در یک ابر وزارتخانه رقابت می کند. بی رحمانه به او وی در بخشی از سخنان خود گفت که عبدالملکی یک جوان باهوش ، یک نظریه پرداز و یک اقتصاددان بود ، اما او جوان بود و نمی توانست این وزارتخانه عظیم را با بخش هایی مانند سازمان تامین اجتماعی ، سازمان بهزیستی ، شستا و سگ بپردازد. یک صندوق بازنشستگی ، که هر یک به مدیر در سطح وزیران نیاز دارد.

با وجود این مخالفت ها ، برخی نمایندگان مجلس با وزیر پیشنهادی رفاه اجتماعی موافقت کردند. علی اکبر بسطامی ، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با وزیر پیشنهادی موافقت کرد و مدعی شد که حجت الله عبدالملکی از 30 درصد از بودجه کشور برای ایجاد 30 درصد مشاغل استفاده کرده و یادداشت های وی توسط سازمان بین المللی تایید شده است. به سازمان کار.

نیازی به گفتن نیست که وزارت کار و رفاه اجتماعی یکی از وزارتخانه های کلیدی دولتی است که در طول این سالها با مشکلات روبرو شده است. محیط کار و اشتغال نامناسب ، نرخ بیکاری مداوم ، دستمزد و نرخ تورم غیر نسبی ، و کاهش قدرت خرید و غیره. وزارتخانه ای که با گروه های مختلف ، از جمله کارگران ، بازنشستگان ، عشایر و دهقانان ، معلولان ، زنان سرپرست خانوار ، افراد جویای کار و افراد آسیب دیده اجتماعی سروکار دارد. به عنوان پنجمین وزیر این وزارتخانه ، باید دید حجت الله عبدالملکی چگونه و تا چه حد برنامه های خود را برای حل این مشکلات اجرا خواهد کرد.

انتهای پیام