اجتماعی

توسعه گردشگری اراضی عباس آباد نیازمند حمایت شورا و شهرداری تهران است

مدیرعامل شرکت نوسازی اراضی عباس آباد گفت: شرکت نوسازی عباس آباد رو به توسعه است و امیدواریم با حمایت شورا و شهرداری بتوان به گونه‌ای عمل کرد که شرکت نوسازی عباس آباد بتواند نقش جدی در توسعه گردشگری ایجاد کند.

به گزارش ایران تودی، محمدحسین حجازی در دویست و بیست و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی گزارش حسابرسی شرکت نوسازی عباس آباد در سال های ۱۴۰۰ و  ۱۴۰۱ گفت: در شرکت نوسازی اراضی عباس آباد حساب دائمی و سالیانه داریم. از ابتدای تأسیس شرکت عدد مالیاتی وجود داشته که روبه کاهش است. در حساب سالیانه درآمد شرکت روبه رشد است.

وی با بیان اینکه با حمایت اعضای شورا و شهرداری تهران تا امروز وضعیت شرکت مطلوب بوده است، افزود: شرکت نوسازی عباس آباد رو به توسعه است و مجموعه روبه توسعه که طرح جامع اول آن افتتاح شده و طرح جامع دوم نیز که برای ۶ ماهه دوم سال است، نیازمند نیرو است. نیروهای اضافه شده به شرکت از مأمورین شهرداری به شرکت است. تعداد نیروها از ۸۳ نفر به ۹۶ نفر افزایش یافته؛ اما ما تبدیل وضعیت و جذب نیرو نداشتیم بلکه از شهرداری نیرو به شرکت مأمور شده و تعدادی نیز قراردادهای حامیان داشته اند.

مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد تأکید کرد: امیدواریم با حمایت شورا و شهرداری بتوان به گونه‌ای عمل کرد که شرکت نوسازی عباس آباد بتواند نقش جدی در توسعه گردشگری ایجاد کند.

در ادامه این جلسه مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران نیز گفت: شاهد رشد مجموعه عباس آباد بوده ایم. در جلسه قبل درخصوص نگهداشت فضای سبز تذکر دادم اما این موضوع در اراضی عباس آباد دیده نمی شود. فعالیت مجموعه هایی در اراضی عباس آباد متوقف شده بود که در دو سال اخیر احیا شد و امیدواریم این روند تداوم داشته باشد.

انتهای پیام

گروه تحریریه علوم اجتماعی

تحلیل‌گر مسائل اجتماعی با نگاهی منصفانه به تفاوت‌های اجتماعی و تبعیضات نژادی.