باقری: مشارکت ایرانیان خارج از کشور در دور دوم انتخابات افزایش یافته است

سرپرست وزارت امور خارجه با بیان اینکه بر اساس اطلاعات و آماری که ارائه شده مشارکت ایرانیان خارج از کشور در این دوره از انتخابات نسبت به جمعه قبل افزایش پیدا کرده است، گفت: امیدواریم در ادوار آینده با تمهیداتی که اندیشیده می‌شود ایرانیان خارج از کشور با سهولت بیشتری بتوانند در انتخابات شرکت کنند.

به گزارش ایران تودی، «علی باقری» پس از مشارکت در انتخابات در ستاد انتخابات خارج از کشور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آرای مردم و مشارکت  گسترده آنها در انتخابات یک پشتوانه قوی برای مسیر پیشرفت کشور است و موجب  افزایش وحدت و انسجام در کشور خواهد شد، ادامه داد: با حضور با شکوه مردم در انتخابات، از  روز شنبه فصل جدیدی را در عرصه پیشرفت و مردم سالاری اسلامی در کشور شاهد خواهیم بود.

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه انتخابات همواره یک جشنواره مردم سالاری اسلامی در کشور است، گفت: مردم با شرکت در انتخابات در کنار اینکه رای می‌دهند، سرنوشت و آینده خود و کشور را تعیین می‌کنند  و در این امر سهیم می‌شوند.

تک تک آرای مردم؛ یک مولفه پشتیبان و حامی نظام

باقری با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران متکی به آرا و نظر مردم است، ادامه داد: تک تک آرای مردم به عنوان یک مولفه پشتیبان و حامی نظام جمهوری اسلامی ایران عمل می‌کند .

سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: در کشور مولفه‌های مختلف قدرت را شاهد هستیم و انتخابات یکی از جلوه‌هایی است که خود به تنهایی می‌تواند به عنوان مولفه قدرت عمل کند و از طرف دیگر پشتیبان دیگر مولفه‌های قدرت نیز هست‌.

این خبر تکمیل می‌شود.