اعلام شرایطی که منجر به لغو قبولی داوطلبان ارشد می‌شود

اعلام شرایطی که منجر به لغو قبولی داوطلبان ارشد می‌شود

انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ از ۱۲ خرداد آغاز شده و تا ۱۶ خرداد ادامه دارد؛ بر اساس شرایط موجود در دفترچه انتخاب رشته اگر داوطلبی دارای هر یک از شرایط زیر باشد قبولی او لغو می‌شود.

خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ چنانچه در ردیف پذیرفته شدگان نهایی آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ قرار بگیرید و تا تاریخ ۳۱ شهریور موفق به دریافت مدرک کارشناسی خود نشوید، قبولی شما باطل می‌شود. 

سیستم انتخاب رشته تا حدودی هوشمند طراحی شده تا در حد امکان خطا‌های احتمالی داوطلبان را در زمان انتخاب رشته اینترنتی به آنان تذکر دهد (به عنوان مثال: اعلام خطای انتخاب کدرشته محلی که داوطلب در آزمون آن شرکت نکرده و یا مجاز به انتخاب رشته نشده باشد و یا اینکه داوطلب در یک یا چند کدضریب مجموعه امتحانی خود مجاز به انتخاب رشته نشده است و …)، لذا لازم است داوطلبان این مورد را نیز در نظر داشته باشند. چنانچه داوطلب نسبت به رفع خطا‌های داده شده اقدام نکند، انتخاب رشته وی کامل نشده و سیستم به این داوطلب رسید ۱۵ رقمی انتخاب رشته نخواهد داد.

گزینش نهایی در هر یک از مجموعه‌های امتحانی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته از بین داوطلبانی که بر اساس کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشته هستند، با توجه به نمره کل اکتسابی و اولویت کدرشته‌های انتخابی و نتیجه بررسی صلاحیت‌های عمومی مطابق ضوابط مربوط انجام خواهد شد. 

درضمن برای رشته محل‌های دارای آزمون عملی، نمره کل اکتسابی پس از آزمون عملی ملاک عمل است.

تبصره: برای دانش آموختگان رتبه اول مقطع کارشناسی، حداکثر معادل ۱۰ درصد ظرفیت (با تقریب اضافی) در هر کدرشته محل مقطع بالاتر، بر اساس اولویت نمره و انتخاب رشته داوطلبان به حائزین شرایط اختصاص داده خواهدشد.

 طبق مصوبه سیزدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۸، در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۳، حدنصاب نمره علمی (نمره علمی برابر است با میانگین وزنی نمرات خام تراز شده با توجه به ضرایب مربوطه) در هر رشته گرایش و در تمام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی بزرگتر یا مساوی ۵ است؛ بنابراین به استناد مصوبه فوق، داوطلبان در کدضریب‌هایی مجاز به انتخاب رشته شده اند که نمره علمی کدضریب مربوط، بزرگتر یا مساوی ۵ است.

گزینش نهایی، بر اساس نمره کل حاصل از ۸۰ درصد نمره آزمون و ۲۰ درصد معدل مقطع کارشناسی (لیسانس) انجام خواهد گرفت.

 تبصره ۱: اعمال ۲۰ درصد معدل مقطع کارشناسی بر اساس مصوبه کمیته مطالعه و برنامه ریزی آزمون تحصیلات تکمیلی، به صورت تراز اعمال خواهد شد.

تبصره ۲: سهمیه‌های رزمندگان و ایثارگران مطابق ضوابط مندرج در صفحات ۲۰ تا ۲۳ دفترچه راهنمای ثبت نام شماره یک اعمال می‌شود. 

 تبصره ۳: در صورت ناپیوسته بودن مقطع کارشناسی، میانگین معدل مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته اعمال و تراز خواهد شد.

شیوه‌های آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته طول مدت دوره در هر دو شیوه حداکثر ۲ سال مشتمل بر ۴ نیمسال تحصیلی است. در موارد استثنایی افزایش طول مدت دوره با تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مجاز است و در هر صورت مدت دوره در هر دو شیوه نباید از ۵/۲ سال تجاوز کند.

شیوه آموزشی و پژوهشی: 

روشی است که محتوای برنامه آن مشتمل بر واحد‌های درسی و پایان نامه است. این شیوه تا سال ۱۳۸۹ تنها شیوه آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد در ایران بوده و پذیرش دانشجو در تمام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور فقط به این روش صورت می‌گرفت.

 شیوه آموزش محور:

 تحصیل در این شیوه با محوریت آموزش و به صورت واحد‌های درسی و بدون پایان نامه بوده که گذراندن حداقل ۲ و حداکثر ۴ واحد سمینار (تحقیق و پژوهش نظری) الزامی است و در سایر موارد مطابق آئین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته است. لازم است علاقه‌مندان به تحصیل در رشته محل‌های شیوه آموزش محور نسبت به درج کدرشته محل‌های مربوط، در فرم انتخاب رشته اینترنتی به ترتیب علاقه به همراه سایر کدمحل‌های انتخابی اقدام کنند (در جداول رشته‌های تحصیلی، کدمحل‌های مذکور با عبارت «شیوه آموزش محور» در قسمت ملاحظات مشخص شده اند. 

توضیحات مربوط به انتخاب محل تحصیل

هر داوطلب باید فرم انتخاب رشته اینترنتی خود را از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان، بر اساس برنامه زمانی اعلام شده (مطابق اطلاعیه‌های مندرج در پیک سنجش و درگاه اطلاع رسانی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور) تکمیل کند، در صورت تکمیل انتخاب رشته رسید ۱۵ رقمی از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور در اختیار وی قرار می‌گیرد که نشانگر مراحل طی شده بوده و داوطلب باید آن را یادداشت و نگهداری کند (پیشنهاد می‌شود از فرم تکمیل شده خود پرینت گرفته شود). چنانچه داوطلبان به هر دلیل موفق به دریافت رسید انتخاب رشته ۱۵ رقمی نشده باشند، انتخاب رشته آنان دردرگاه اطلاع رسانی سازمان ثبت نخواهد شد و به عبارت دیگر فرایند انتخاب رشته برای آن دسته از داوطلبان انجام نشده است. 

داوطلبان دارنده مدرک تحصیلی در رشته‌های گروه پزشکی (دانشجویان و دانش آموختگان) شرکت کننده در این آزمون، قبل از اقدام به تکمیل فرم انتخاب رشته اینترنتی توجه داشته باشند که باید از لحاظ طرح تعهد خدمت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وضعیت خود را مشخص و منعی برای ادامه تحصیل نداشته باشند؛ در غیر اینصورت عواقب آن به عهده شخص داوطلب خواهد بود.

 داوطلبان دارنده مدرک تحصیلی در رشته‌های دبیری (دانشجویان و دانش آموختگان) شرکت کننده در این آزمون، قبل از اقدام به تکمیل فرم انتخاب رشته اینترنتی، توجه داشته باشند که باید از لحاظ تعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش وضعیت خود را مشخص کنند؛ در غیر اینصورت عواقب آن به عهده شخص داوطلب خواهد بود.

آن دسته از داوطلبانی که در رشته‌های دارای مصاحبه علمی، مجاز به انتخاب رشته می‌شوند لازم است در زمان مقرر برای انجام مصاحبه به مؤسسه ذی‌ربط مراجعه کنند.

داوطلبان قبل از انتخاب کدرشته محل‌های وزارتخانه ها، سازمان‌ها و ارگان‌های بورس دهنده و همچنین مؤسسات آموزش عالی دارای شرایط خاص، که در ستون ملاحظات کدرشته محل‌ها مشخص شده است، بر حسب مورد به شرایط و ضوابط اختصاصی دستگاه‌های اجرایی مربوط در بخش انتهای این دفترچه توجه کنند. 

آن دسته از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته که علاقمند به انتخاب رشته‌های تحصیلی مراکز و واحد‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی هستند، لازم است پس از اعلام نتیجه اولیه آزمون و دریافت کارنامه، برای اطلاع از زمان و نحوه انتخاب رشته از 12 خرداد به درگاه اطلاع رسانی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی org. azmoon.www مراجعه کنند.

 انتخاب رشته برای رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از کد دسترسی مندرج در کارنامه اعلام نتایج اولیه آزمون به طور مجزا و از طریق دانشگاه مذکور انجام می‌پذیرد. داوطلبانی که در یکی از رشته‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و یا دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شوند میتوانند به دلخواه خود منحصراً در یکی از مؤسسات ثبت نام و مشغول به تحصیل شوند.