اقتصادی

۴۱ شرکت تعاونی فعال در شادگان وجود دارد

ایران تودی/خوزستان رئیس اداره کار، تعاون و تامین اجتماعی ناحیه شادگان به وجود 41 تعاونی فعال در این شهرستان اشاره کرد و گفت: تقریبا 2528 نفر در این تعاونی ها عضویت دارند.

یوسف شواردی در گفت وگو با ایران تودی، به فعالیت تعاونی های شهرستان شادگان اشاره کرد و گفت: 314 تعاونی در شهرستان شادگان وجود دارد که از این تعداد 41 تعاونی فعال است.

وی شرکت های تعاونی تولید، توزیع و خدمات را یکی از مهم ترین شرکت های شادگان برشمرد و افزود: این شرکت ها عبارتند از: صنف تولیدی صنعتی، پوشاک، بسته بندی محصولات، کشاورزی، دامپروری، توزیع فرآورده های دامی، خدمات، تعاونی های خدماتی مستقر در بازرگانی. بندر. ، تعاونی های مصرف، تعاونی های مسکن، مرزنشینان، خدمات حمل و نقل آبی و غیره. عمل می کند.

رئیس اداره کار، تعاون و تامین اجتماعی بخشداری شادگان ادامه داد: برای فعال سازی تعاونی های غیرفعال در سال جاری برنامه ریزی های لازم را داریم و علت فعال نبودن این تعاونی ها بررسی و سپس برنامه ریزی مکتوب انجام می شود. . آن تعاونی ها را احیا کنیم.

شاوردی گفت: تعاونی ها انجمن های کوچک، متوسط ​​و بزرگ هستند که به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارند.

وی بیان کرد: تمرکز و تقویت تعاونی ها باعث بهبود اقتصاد جامعه، کاهش فقر و آسیب های اجتماعی می شود زیرا تعاونی ها بهترین ابزار برای پرکردن شکاف طبقاتی هستند.

شاوردی بیان کرد: هدف تعاونی ها برخلاف سایر بنگاه های تجاری و اقتصادی، کسب ثروت و سود نیست، بلکه تعاونی ها برای بهبود وضعیت معیشتی تلاش می کنند.

شادگان رئیس اداره کار، تعاون و تامین اجتماعی در پایان گفت: تعاون یعنی زندگی جمعی، جمعی اندیشی، در کنار هم بودن، استفاده از فرصت ها و فرصت ها و تعاونی ها مهمترین عامل بهره وری است.

انتهای پیام