عمومی

چالش آب تهران به چه می انجامد؟

رئیس شورای شهر تهران می گوید طرح بازیافت آب را آماده کرده ایم و به زودی در شورا بررسی می شود. شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرد تنها 18 درصد از سدهای تهران آب دارند. در سال آبی 9913-1400 کشور سومین خشکسالی در 50 سال اخیر و یازدهمین خشکسالی را در سال آبی 1400-1401 تجربه کرده است. ورودی به مخازن آب نسبت به سال آبی گذشته 14 درصد کاهش داشته است. مصرف روزانه آب شرب تهران حدود 3 میلیون متر مکعب است. در استان تهران که حدود 13.5 میلیون نفر جمعیت دارد، آب از آب های زیرزمینی و همچنین آب های سطحی تامین می شود.

بر اساس گزارش آب منطقه ای تهران، در دوره احمدشاه قاجار حدود 48 کانال خصوصی و خصوصی وجود داشته که در مجموع 60 تا 70 سنگ آب داشته و میراب ها آب را در نقاط مختلف شهر توزیع می کرده اند. شیفت های 10-15 روزه اما آب قنات ها در اثر آلودگی باعث بیماری های عفونی و خطرناک می شد. بدین منظور در سال 1301 مقامات رسیدگی به لوله های آب تهران را آغاز کردند. اما شهرداری آن زمان چندان مراقب لوله کشی نبود و تا حدود سال 1306 مردم تهران بدون آب لوله کشی بودند. بعدها در اوایل دهه 1330 اولین تصفیه خانه در میدان مشاه نظامی در منطقه جلالیه تهران (بلوار کشاورز، خیابان فاطمی) ساخته شد و آب از سمت کرج و مسیری به نام بلوار کرج (کشاورز امروزی) به سمت تهران می‌رفت. بلوار) به محوطه جمع آوری آب تاسیسات هدایت شدند.

اجرای طرح اولیه قنات تهران برای جمعیت 900 هزار نفری در سال 1329 آغاز شد. مهندس مهدی بازرگان در سال 1331 به درخواست نخست وزیر فقید دکتر محمد مصدق، مدیرکل آبفای تهران (خط لوله) انجام شد و برای این منظور دو خط فولادی 242 ظرفیتی به قطر 40 اینچ احداث شد. مخزن بیلقان برای انتقال هزار متر مکعب آب در روز ساخته شده است. با تکمیل شبکه خط لوله در تهران، تصفیه خانه دوم در سال 1342 و تصفیه خانه سوم برای بهره برداری از آب سد لتیان در منطقه حکیمیه پارس تهران ساخته شد. تهران. سد بتنی لتیان 30 درصد آب شرب تهران را تامین می کند.

تامین و انتقال آب استان تهران از طریق دو سامانه شرقی و غربی، سامانه شرقی شامل سدهای لار، لتیان و ماملو و سامانه غربی شامل سدهای امیرکبیر و طالقان است. یک میلیارد و 25 میلیون متر مکعب از منابع آب سطحی و زیرزمینی برای تامین آب شرب استان تهران اختصاص یافته است.

سدهای پنج گانه تهران بیشترین آب شرب شهرهای تهران و کرج را تامین می کنند، آب سد طالقان به همراه خط لوله به طول 62 کیلومتر به قطر 1800 میلی متر و آب انتقالی از امیرکبیر به مخزن بیلگان کرج منتقل می شود. این سد به سمت تصفیه خانه های تهران هدایت می شود.

آب شرب انتقالی از سد لار نیز از طریق تونل و خط لوله به تهران ارسال می شود که بخشی از آن به تصفیه خانه پنجم تهران، قسمت دیگر به دریاچه سد لتیان و آب از سد لتیان به تصفیه شماره 3 منتقل می شود. گیاهان 4. آب شرب تهرانپارس و انتقالی ماملو به تصفیه خانه شماره 7 منتقل و پس از اتمام مراحل تصفیه به شبکه توزیع آب شرب شهر تهران تزریق می شود. رشد جمعیت بدون شک آب و هوا و منابع آبی منطقه را تحت تأثیر قرار داده و تغییر می دهد. تغییرات اقلیمی بر منابع آب تهران تاثیر می گذارد.

راندمان پایین مصرف آب در مناطق شهری و روستایی، مشارکت محدود ذینفعان در برنامه ریزی و مدیریت توسعه. نیاز به بازسازی و توسعه زیرساخت های هیدرولیکی برای استفاده پایدار از آب؛ مشکلات آلودگی ناشی از تخلیه فاضلاب تصفیه نشده به آبراهه ها و سفره های آب عمومی یکی از مشکلات مهم تامین آب شهر تهران است. دفع فاضلاب در محل، خطر آلودگی آب های زیرزمینی و سطحی و خطرات بهداشتی و زیست محیطی ناشی از استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه نشده را افزایش می دهد.

مشکل آب تهران به تدریج به یکی از اساسی ترین مشکلات پایتخت ایران تبدیل شده است. اگر اکنون برای کاهش بار جمعیتی و نوسازی تدریجی سیستم آب و فاضلاب استان تهران کار نشود، مشکلات این بخش به تدریج در دهه های آینده به معضلات لاینحل تبدیل خواهد شد.

*منتشر شده در روزنامه شرق. یکشنبه 15 نوامبر 1401

6565