علمی و پزشکی

موفقیت طرح “پزشک خانواده” در همدان

ایران تودی/ همدان ابن سینا معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گفت: طرح پزشک خانواده شکست نخورده است. من معتقدم خانواده مرکز بهداشت شهرستان موفق هستند.

دکتر علی عطایی در گفت وگو با ایران تودی، با بیان اینکه طرح پزشک خانواده از نظر هزینه ای به نفع مردم بوده است، اظهار کرد: طرح پزشک خانواده شاید صددرصد به اهداف مورد نظر نرسیده باشد اما از نظر تامین پزشک موفق بوده است. .

وی افزود: طرح پزشک خانواده طرحی موفق برای تامین زیرساخت ها، نیروی انسانی، ساختار و بهبود پیامدهای سلامت و مراقبت های اولیه و خدمات رسانی به شهرها و روستاهای زیر 20 هزار نفر است.

عطایی با بیان اینکه با اجرای طرح پزشک خانواده در روستاها، مراکز روستایی و شهرهای زیر 20 هزار نفر تعداد پزشکان و دندانپزشکان بهبود چشمگیری پیدا کرده است، گفت: در حال حاضر اکثر مراکز ما دارای پزشک و پرستار هستند. پرسنل لازم در اختیار آنها قرار گرفت و داروهای لازم به آنها داده شد.

وی گفت: طرح پزشک خانواده به 239 پزشک نیاز داشت و این تعداد پزشک در مراکز 165 پرستار و بیش از آن یعنی 167 نفر را استخدام کردیم و خوشبختانه از نظر کاری موفق شدیم. پرستاران، دندانپزشکان و آزمایشگاه ها را فراهم کرد.

عطایی گفت: علاوه بر بهسازی و تجهیز مراکز، در بخش بهداشت نیز برای بهبود عملکرد و مراقبت از مادران باردار، کودکان و مدارس روستایی کار شده است و باید در مراکز شهری نیز انجام شود. . برای موثر بودن پزشک خانواده از قبل برنامه ریزی کنید.

وی افزود: چاره ای جز اجرای نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده نداریم تا تشکل های دیگری در دنیا وجود نداشته باشد و اگر اشکالی در طرح وجود دارد باید رفع شود. البته این طرح در شهرستان اجرا نشد و دوگانگی ناقصی وجود داشت.

معاون فنی مرکز بهداشت همدان گفت: گاهی اوقات منابع مالی و سرانه این طرح کم است که با افزایش سرانه و همچنین اجرای سطح شهر و سرانه سطح دو می تواند منجر به خدمات رسانی بهتر شود. سیستم تحویل.” از مراکز بهداشتی درمانی نواقص احتمالی در طرح به بیمارستان ها رسیدگی خواهد شد.

وی با اشاره به کمبود ماما و حتی وجود ماما گفت: شهر، دکتر طرح قرارداد را فسخ می کند.

عطایی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی همدان یکی از بهترین ها در پرداخت حقوق پزشکان است به طوری که طبق فرمول 80 درصد حقوق و کارمندان بر اساس برنامه ماهانه کشوری و کشوری پرداخت می شود و 20 درصد مابقی آن است. بر این اساس پرداخت می شود. به یک برنامه نظارت و تجزیه و تحلیل عملکرد هر سه ماه یکبار.

وی با اشاره به همکاری 239 پزشک در طرح پزشک خانواده و حتی تعدادی از آنها در محیط کار، گفت: خوشبختانه از نظر مراکز درمانی مشکلی نداریم به طوری که 436 داروی مورد نیاز را تهیه کرده ایم. بیماران. “

عطایی با اشاره به استخدام 102 پرستار در طرح پزشک خانواده بیان کرد: خدمات دارویی در تمامی مراکز روستایی و شهری – روستایی ارائه می شود که 99 داروخانه در مراکز مستقر و 28 داروخانه اختصاص دارد.

معاون فنی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا تعداد مراکز مجری طرح پزشک خانواده را 79 مرکز شهری، 45 مرکز شهری – روستایی، 14 مرکز شبانه روزی و 62 مرکز دندانپزشکی فعال برشمرد.

این پزشک خانواده با اشاره به همکاری 65 دندانپزشک در این طرح گفت: 35 پرسنل آزمایشگاه داریم که در هر شهر یک مرکز به عنوان آزمایشگاه مرکزی اصلی و آزمایشگاه در مراکز شهری – روستایی و روستاهای بزرگ داریم. فعال است. “

انتهای پیام/