اجتماعی

لزوم تهیه بانک اطلاعاتی گردشگری تهران/تحول در هلدینگ گردشگری با عضویت در سازمان جهانی گردشگری

مدیرعامل شرکت نوسازی عباس‌آباد با اشاره به اینکه اراضی عباس‌آباد عضو سازمان جهانی UNWTO است، گفت: با توجه به مسئولیت جدید این مجموعه به عنوان دبیرخانه هلدینگ گردشگری شهر تهران به دنبال تحولی جدید در حوزه گردشگری و در صدد ایجاد مقدمات لازم هستیم تا هلدینگ گردشگری شهر تهران هم به عضویت سازمان جهانی گردشگری درآید.

به گزارش ایران تودی، سید محمدحسین حجازی درباره علت تأسیس هلدینگ گردشگری گفت: با وجود آنکه گستردگی مراکز گردشگری و تفریحی در شهرداری تهران به بیش از ۳۰۰۰ عدد می‌رسد و موازی کاری در این زمینه بسیار زیاد است، نبود سیاست‌گذاری واحدی در این زمینه احساس می‌شود. به تعبیری دانه‌های تسبیح وجود دارند؛ اما نخ تسبیح نیست و متولیان امر باید در این زمینه یک اقدام واحد انجام دهند. حفره‌های بسیاری بین مراکز گردشگری در شهرداری و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وجود دارد و دید جهانی به این مراکز گردشگری وجود ندارد.

مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد در پاسخ به این سوال که چرا شرکت نوسازی عباس‌آباد مجوز تاسیس هلدینگ گردشگری را دریافت کرده است؟ توضیح داد: فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد در منطقه، اداری و حتی دیپلماتیک چشمگیر بوده و از این رو شهردار تهران به اراضی عباس‌آباد توجه خاصی دارد.

مسئول دبیرخانه هلدینگ گردشگری و تفریحات شهر تهران در توضیح مسیر پیش روی هلدینگ گفت: تقریبا به دو سال زمان نیاز است تا به مسیر تعالی دست پیدا کرد و بعد از این مدت لازم است خروجی کار در معرض نمایش گذاشته شود. برای این امر مطالعات موضوعی و میدانی در خارج و داخل شهرداری نیاز است. همچنین لازم است نشست‌های گردشگری مشورتی، سیاست‌گذاری و کارشناسی به صورت متعدد انجام شود. ضمن اینکه مذاکرات گسترده در رده‌های تصمیم ساز و گیرنده نیز یکی دیگر از اقدامات ضروری در این راه است.

وی پذیرفتن مدیریت هلدینگ گردشگری شهر تهران را مأموریتی دانست که به مأموریت‌های اراضی عباس‌آباد اضافه شده و افزود: بر این باور هستم که عباس‌آباد یک مرکز چند منظوره، عزیز است و همه دوست دارند به آن ورود کنند. دبیرخانه هلدینگ گردشگری شهر تهران به مجموعه عباس‌آباد اضافه خواهد شد؛ اما تغییرات ماهیتی در این مجموعه به وجود نخواهد آمد و باید درصدد تهیه بانک اطلاعاتی مربوط به گردشگری شهرداری تهران باشیم.

بر اساس گزارش روابط عمومی منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد، وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به حکم جدید شهردار تهران در حوزه مدیریت بحران اشاره کرد و گفت: انتخاب منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد به عنوان بیست و سومین منطقه در مدیریت بحران و HSE شهر تهران موضوع بسیار مهمی است؛ چرا که تهران فقط ۲۲ منطقه مدیریت بحران دارد و در یک اتفاق نادر اراضی عباس‌آباد به عنوان بیست و سومین منطقه در مدیریت بحران انتخاب شد که حاصل زحمات دکتر خزایی مدیر HSE شرکت نوسازی است.

انتهای پیام 

گروه تحریریه علوم اجتماعی

تحلیل‌گر مسائل اجتماعی با نگاهی منصفانه به تفاوت‌های اجتماعی و تبعیضات نژادی.