شهرداری در مورد تک تک مواردی که در بودجه کمتر هزینه شده به شورا گزارش دهد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در قالب ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران، تأکید کرد: در مورد تک تک مواردی که کمتر هزینه شده شهرداری تهران باید به شورای شهر گزارش ارائه دهد.

به گزارش ایران تودی، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دویست و سی و ششمین جلسه علنی این شورا بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران را در دستور کار داشتند که در همین راستا محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با بیان اینکه بخشی از کار به حسابرس سپرده شده و مابقی را نیز ما باید از شهرداری دریافت می کردیم، گفت: حسابرس یا برخی مدارک را به موقع تحویل نگرفته و یا شهرداری این مدارک را آماده نداشته که تحویل دهد و بررسی تفریغ بودجه بر عهده شوراست.

وی افزود: مردم به این نکات توجه کنند که گزارش منصفانه همراه با نقد ارائه شده است. برخی موارد بندها تکراری است و برای مثال سازمان‌ها و شرکت‌ها تا امروز حسابرسی نشده بودند؛ اما ما شهرداری را تکلیف کردیم که حسابرسی انجام شود. تفریغ بودجه در مورد بودجه عمومی بوده است. ما بیش از نیمی از گزارشات حسابرسی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را قرائت کردیم. پنج سال حسابرسی عقب بود که انجام شد. این موارد تنها اطلاع رسانی است و به این معنا نیست که شهرداری کاری بدی انجام داده است.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه برخی موارد در بندها تکرار شده است، گفت: جمع بودجه ۶۶ همت بوده نه ۹۰ همت که در گزارش به اشتباه درج شده است. بودجه مصوب ۵۰ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان و عملکرد بیش از ۸۰ همت بوده که از این رقم بیش از ۱۱ همت غیرنقد است و با کاستن این بخش از درآمدها، میزان بودجه ۶۹ همت است.

آخوندی تأکید کرد: ما درآمد ناشی از عوارض عمومی داریم که به ۳۸ همت در اصلاحیه افزایش یافت؛ اما عملکرد واقعی بیش از ۶۸ همت است. اتفاق خوبی افتاده که باید تشکر کنیم. مصوب اولیه ما در ارزش افزوده بیش از هشت همت بوده که ما اصرار کردیم باید ۱۴.۷ همت وصول شود؛ اما ۱۵.۸ همت وصول شد. در سال ۱۴۰۱ برای اولین بار تخفیف عوارض شهرسازی صورت گرفت. ۲۱ همت ناشی از تخفیف‌هایی بود که به مردم داده شد. البته این تخفیف در سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته نشد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه از سال ۱۳۸۶ تاکنون دریافتی از دولت برای یارانه مترو صفر بوده است، اگر رقمی نیز بوده در حد ۱۲ میلیارد تومان بوده است، افزود: در بخش اتوبوس نیز روند همین گونه دنبال شده و رقم صفر بوده است. اگر ما با صبر مباحث را مطرح کنیم جداول بهتر می‌تواند به مردم منتقل کند که شهرداری خوب عمل کرده است یا خیر؟ در بخش مصارف اجتماعی و فرهنگی عملکرد واقعی ۳.۷ همت بوده است. شهرداری ۵۲.۵ همت هزینه کرده و جداول نشان می‌دهد که آیا شهرداری بیش از این درآمد نقد داشته که هزینه کند یا خیر؟

آخوندی با بیان اینکه از ۱۸ همت بودجه مصوب حمل و نقل ۱۵ همت هزینه شده است، اظهارکرد: در توسعه مدیریت رقم مصوب ۱۵ همت بوده اما ۲۰ همت هزینه شده که به افزایش حقوق ۵۸ درصدی حقوق در آن سال بر می گردد. سه هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در معاونت عمرانی هزینه شده و در مناطق ۸.۹ همت بودجه مصوب شد که شهرداری ۱۰ همت هزینه کرد. در بخش هزینه ای نیز ۲۲ همت به ۲۳ همت رسیده است. در بخش سرمایه‌ای دو هزار میلیارد تومان در حوزه حمل و نقل کاهش یافته است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه اهم پروژه‌های هر مأموریت در بخش‌های مختلف لحاظ شده است، گفت: این را باید بشنویم. چرا در سال ۱۴۰۲ اصلاحیه شهرداری را نپذیرفتیم؟ شهرداری رایزنی کرد؛ اما ما نتوانستیم بپذیریم. دلیل این است که ما یکبار بودجه تصویب کردیم و شهرداری در اصلاحیه ارقامی را افزایش می‌دهد، اما نمی‌گوید از کدام بخش‌ها کاهش خواهد داد. ما برای اینکه جلوی این اشکال کاری را در سال قبل بگیریم یک ماه و نیم این اصلاحیه را تصویب نکردیم و شهرداری ناچار بر ارائه متمم شد و به موقع عمل نکرد.

وی ادامه داد: در مورد حمل و نقل و ترافیک و بخش مترو در دو ردیف، شهرداری ارقام را به موقع واریز کرده است. در دیگر بخش‌های حمل و نقلی نیز اگر اصلاحیه ارائه می شد همان ارقام هزینه کرد در سال ۱۴۰۱ تکرار می‌شد. هفت هزار و ۹۷۵ میلیارد تومان برای اتوبوس‌های برقی اختصاص دادیم که هیچ هزینه‌ای نشده است. در بخش عمرانی و پایدارسازی فاز دو برج میلاد بیش از رقم مصوب هزینه شده و باید در مورد آن توضیح دهد. ۲۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در آزادراه شوشتری هزینه شده و ۵۴۹ میلیارد تومان نیز در تقاطع نواب- تندگویان هزینه شده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران افزود: در باغ راه حضرت زهرا(س) شهرداری ۲۳ میلیارد تومان هزینه کرده که کمتر از رقم مصوب است. ۶۷ هزار میلیارد تومان از بودجه نقد و دو هزار میلیارد تومان غیر نقد و ۱۱ هزار میلیارد تومان نیز غیرنقد غیر قابل تخصیص است. شهرداری باید هر سه ماه یکبار در مورد ۱۱ هزار میلیارد تومان گزارش ارائه می داد و از سویی دیگر بودجه شرکت‌ها و سازمان‌ها نیز در گزارشات لحاظ می‌شد. از طرفی شهرداری باید ظرف مدت یک ماه دلایل انحراف بودجه را به شورا اعلام می کرد.

آخوندی با بیان اینکه دلایل عدم وصول کامل عوارض باید اعلام می‌شد، گفت: در مورد آتش نشانی باید ۱۰۰ درصد درآمد اختصاصی واریز می شد که ۷۰ درصد واریز شده و دلیل عدم وصول کامل باید اعلام شود. در مورد تک تک مواردی که کمتر هزینه شده شهرداری باید گزارش ارائه دهد.

در ادامه پس از ارائه گزارش آخوندی ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز با بیان اینکه ما بارها در مورد عدم اختصاص اعتبار به مترو تذکر دادیم، اظهار کرد: مدیرعامل اسبق گفت پول ما را ندادند و دو روز بعد از آن برکنار شد. مدیرعامل سابق نیز همین موضوع را مطرح می کرد. این موارد قابل توجیه نیست که نقدینگی وجود داشته اما به مترو پرداخت نشده که تعمیرات و اورهال صورت بگیرد. حداقل ارقام به مترو اختصاص یافته است.

به گزارش ایران تودی، مقرر شد جلسه‌ای برای ارائه گزارشی جهت پاسخگویی به سوالات اعضای شورا برگزار و تکالیف تصویب شود و شهرداری یک ماه برای پاسخ به ابهامات و انجام تکالیف فرصت داشته باشد. پس از ارائه گزارش، در خصوص صحت اجرای آن بحث و بررسی صورت بگیرد که تکالیف با ۱۹ رأی موافق به تصویب رسید.

انتهای پیام