عمومی

ساده مثل روح الله – ایران تودی

1- 7 سال داشتم که قیامت را دیدم (5 ژوئن 1989). آن روزها در ایران قیامی به پا داشت. میلیون ها انسان (زن و مرد) از سراسر ایران از بهشت ​​زهرا در تهران آمدند تا زمین های بایر غرب آن را با اشک آبیاری کنند و پیکر یکی از محبوب ترین رهبران تاریخ را به خاک بسپارند. آن روزها همه در داخل و خارج گریه می کردند. گریه ملائکه را از بهشت ​​شنیدید. این مرد واقعاً چه کسی بود؟ این مرد چه کرد؟ این روزها که دنیا در مقابل عظمت او ایستاد و در برابر او تعظیم کرد این مردم چه چیزی را دوست داشتند؟

2- روش زندگی بزرگان و بزرگان سیاسی جهان و مصلحان تاریخی همیشه برای من شیرین و خواندنی است. اما در بین همه آنها زندگی امام خمینی (ره) برای من متفاوت و بسیار متفاوت است. من او را از زمين و جهان رهبري يافتم و مطمئن هستم كه او از همه محبوب تر است.
برای من راز محبوبیت امام روح الله ساده زیستی او بود. سادگی در کلمات ، سادگی در لباس و آرایش ، سادگی در رفتار. و سادگی در سبک زندگی.
مراسم غیرقابل دسترسی است و او طرفدار نمایش سیاسی نیست.
از ابتدا تا انتهای زندگی او تغییری نکرد و تا پایان ثابت ماند.
به نظر من ، این سادگی و دین گریزی از زندگی او هم راز محبوبیت وی و هم منشأ اعتبار بود ، زیرا یکی از ساده ترین ساختمان های دولتی در جهان است.
حسینیه جماران بر قلب میلیونها انسان آزاده در سراسر جهان حاکم شد و با حمایت مردم کشورش توانست انقلابی در وسعت تاریخ ایجاد کند و در برابر همه ابرقدرتهای جهان ، ستمدیده و محروم ایستادگی کند. جهان
جالب اینجاست که زندگی ساده او نه فریبی برای گرفتن بوی فریب بود و نه خیالی برای گرفتن بوی زهد.

زندگی ساده تحت تأثیر قرار نگرفت و زندگی شرافتمندانه و واقعاً ساده ای که اسلام می خواست.
قبل از رهبری و رهبری ، سبک زندگی او تا آخرین لحظه زندگی با برکت ساده بود و از تشریفات ، خود ارادی و پرهیز از مصرف کننده پرهیز می کرد و این سبک زندگی باعث محبوبیت روزافزون وی شد. خصوصاً در دنیای امروز که دنیا تشنه گفتارها و رفتارهای ساده ، واضح و آشنا است.

من معتقدم که خوشبختی در یک زندگی ساده و سادگی است و به همین دلیل امام روح الله یکی از خوشبخت ترین افراد جهان است.
این سادگی زیست شناختی یکی از نکات برجسته سبک زندگی و مکتب روح الله است.
امروز جامعه ما شدیداً به بازخوانی و تبلیغ زندگی عملی حضرت امام خمینی (ره) در همه زمینه ها ، به ویژه زندگی ساده ، زندگی تجمل گرایی و فرار و زندگی مقاومت ، نیاز مبرم دارد.
در قلب من ، من معتقدم که زندگی امام روح الله می تواند دوباره ساخته شود ، و امروز می توان از الگوی زندگی او برای ساختن یک زندگی وفادار استفاده کرد.

• مدیرکل کتابخانه های عمومی استان خراسان رضوی