بین الملل

رئیس جمهوری کلمبیا به دنبال اجرای قوانین سختگیرانه علیه اعتراضات

در حالی که رئیس جمهور کلمبیا به دنبال معرفی قانون جدیدی برای افزایش مجازات زندان به دلیل تحریک و سایر اقدامات مشابه در جریان اعتراضات به کنگره است ، منتقدان می گویند این قانون اعتراض را جرم تلقی می کند.

طبق قوانین کلمبیا ، مجازات های تحریک آمیز شامل بستن جاده ها و حمله به پلیس در جریان اعتراضات از جمله هشت سال زندان است ، اما رئیس جمهور ایوان دوکو در مورد اینکه قانون جدید چه مدت دوام خواهد آورد ، اظهار نکرد.

وی گفت: “در جریان اعتراضات در کشور ، شاهد اقدامات تحریک آمیز زیادی از جمله تخریب زیرساخت های عمومی ، آتش زدن شوراهای شهر و حمله به نیروهای امنیتی و پلیس بودیم ، بنابراین باید موضع سختگیرانه تری را اتخاذ کنیم.” خبرنگاران

از اواخر آوریل سال جاری ، کلمبیا شاهد اعتراضات ضد دولتی در داخل کشور بود ، اما بیشتر آنها مسالمت آمیز هستند.

اگرچه این اعتراضات با مخالفت با اصلاحات جدید مالیاتی آغاز شد – که البته از دستور کار خارج شده بود – اما معترضان بعدا خواستار افزایش درآمد ، فرصت برای جوانان و پایان دادن به خشونت پلیس شدند.

اگرچه اعتراضات در بسیاری از شهرهای بزرگ به پایان رسیده است ، اما اعتراضات كوچكتر در مناطق دیگر همچنان ادامه دارد ، مانند پایتخت ، بوگوتا ، جایی كه درگیری بین پلیس و معترضان گزارش شده است.

سیاستمداران مخالف رئیس جمهور را به جرم انگاری این اعتراضات متهم کرده و گفته اند که قانون جدید پیشنهادی کنگره دوکو ، عضو سابق جناح چپ FARC در حزب Comunes ، معترضین را جرم تلقی کرده و مردم را توجیه می کند. برگزاری اعتراضات مسالمت آمیز. طبق قانون اساسی کشور ، ما حق برگزاری راهپیمایی و اعتراضات مسالمت آمیز را داریم.

انتهای پیام