علمی و پزشکی

درخواست کمک ستادمبارزه با مواد مخدر از خیران برای ساماندهی معتادان متجاهر

به گزارش شفاف، دکتر اسکندر مومنی صبح امروز در بازدید از مرکز مراقبت، درمان و کاهش آسیب ماده 16 سوء مصرف مواد مخدر (برادری) ملارد غرب استان تهران، گفت: ساماندهی معتادان متجاهر یکی از این مراکز است. اولویت های اول مبارزه با مواد مخدر در جمهوری به این مهم توجه ویژه ای شده و قرار است سازماندهی جامعی در این زمینه انجام شود.

وی با اشاره به اهمیت دوره های آموزشی گفت: پس از طی مراحل درمانی دوره های آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این دوره ها در کانون اخوان برگزار می شود.

دبیرکل این مراکز گفت: افراد در این مراکز پس از سم زدایی و انجام مراحل اولیه و اقدامات روانی، چنان مهارت هایی را از این مجموعه مهارت ها کسب می کنند که می توانند محصولات سفارش داده شده خارج از مرکز و حتی بخشی از درآمد را داشته باشند. این افراد برگردانده خواهند شد.

یکی از مؤمنان گفت: به عبارت دیگر، اگر معتاد معالجه شود و توانایی نداشته باشد، درمان به تنهایی کفایت نمی کند; بنابراین تقویت این افراد جزء مهم درمان است و مهمتر از همه آموزش دیده شدن و بازگشت به جامعه است.

وی گفت: این مجموعه برای ایجاد اشتغال کافی نیست و خیرین می توانند نقش مهمی در این امر ایفا کنند، زیرا دولت به تنهایی قادر به ساماندهی این موضوع نیست و رویکرد اجتماعی در این زمینه بسیار مهم است. لذا از تمامی خیرین و دست اندرکاران امر خیر تقاضا داریم به این موضوع بپیوندند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل مبارزه با مواد مخدر؛ وی ادامه داد: یکی از مهمترین وظایف مراقبت و راهنمایی معتادان متجاهر پس از درمان است که خانواده های زیادی را درگیر خود می کند و از همه می خواهیم که برای بازگرداندن معتادان به جامعه تلاش کنند و در این راستا قوه قضائیه، مجلس، ستاد. وی گفت: تلاش وزارت بهداشت و رفاه برای بازگرداندن معتادان متجاهر به جامعه است.