عمومی

حادثه‌ای که کمتر از ٢٤ ساعت دوباره تکرار شد!

به شرح زیر: امتیازات صفر برای آموزش آتش نشانی!

امروز ، یک آتش سوزی گسترده و قابل تأمل در مقیاس گسترده در شهرک صنعتی شکوهیه گم گزارش شد.

خبرهای مشابه:
“آتش سوزی در یکی از واحدهای صنعتی در اردوگاه صنعتی شکوهیه رخ داد که ساعت 6:02 صبح امروز به مرکز فرماندهی اطفا حریق گم گزارش شد. صد تانکر نجات و آب از شهرداری گوم و ABFA اعزام شدند.
متأسفانه به دلیل انفجار و پخش شدن مواد قابل اشتعال در ماشین آتش نشانی و گسترش آتش در کوچه های مجاور ، دو ماشین آتش نشانی و تعدادی از آتش نشانان خصوصی از شهرک صنعتی گم و شکوهیه کاملاً در آتش سوختند. وسایل نقلیه پارک شده در خیابان ها و به دلیل حفاری در انتهای یکی از کوچه های محل حادثه و بسته بودن ورودی و خروجی قادر به فرار نیستند.
در این پرونده متأسفانه دو آتش نشان به علت سوختگی به بیمارستان اعزام شدند ، یکی از تیم های امداد و نجات پس از مداوا از بیمارستان مرخص شدند و دیگری به دلیل سنگینی به یکی از مراکز درمانی گم منتقل شد سوختگی ، ما از همه مردم می خواهیم که برای بهبودی تیم های امداد و نجات در طی حادثه دعا کنند.
در نتیجه تلاش آتش نشانان ، آتش سوزی به مخازن مشروبات الکلی واقع در نزدیکی مرکز آتش نشانی اجازه پیدا نکرد و اگر این اتفاق می افتاد ، ما شاهد فاجعه بزرگی در شهرک صنعتی گومون شکوهیه خواهیم بود. »/ منبع: خبرگزاری ایرنا

همین حرکات دیروز در یادداشت نویسنده در کمتر از 2 ساعت مجدداً در این عملیات مشاهده نشد و آتش سوزی فاجعه باری از افسران و دو ماشین آتش نشانی و تعدادی ماشین شخصی رخ داد!

عجیب است! مشکل باید در آموزش این مردان شجاع باشد ، در غیر این صورت چرا باید در دو ماشین آتش نشانی آتش سوزی شود یا چگونه می توان دو ماشین آتش نشانی را به طور کامل سوزاند؟ ما نمی دانیم که ماده مذاب دور ریخته می شود و جریان می یابد؟ ما نمی دانیم که باید یک عامل محرمانه با عامل سوزاندن وجود داشته باشد و …؟ چگونه است که سهل انگاری سهل انگاری برخی از مدیران ، زندگی این عزیزان را به این آسانی قربانی می کند؟ باور کنید صحبت در مورد شلیک و پاشش مواد قابل احتراق در یک سال به عنوان یک پدیده جدید شگفت آور است!
دعا در محل ، مطمئناً کل کشور برای این افراد زخمی دعا می کند ، اما … امیدوارم امروز تصمیم جدی برای آموزشهای اساسی و تمرینات این عوامل غیرقابل مقایسه گرفته شود.

* استاد نمونه مهندسی سازه ، مدیریت زلزله و مدیریت بحران در کشور و بنیانگذار پایداری و مدیریت بحران