اقتصادی

تکرار رکوردهای مصرف برق در خوزستان با افزایش دما

ایران تودی / خوزستان سخنگوی صنعت برق کشور در جنوب غربی کشور اظهار داشت: با توجه به سابقه تکرار افزایش مصرف گرما و برق در روزهای آینده ، تنها راه ثابت نگه داشتن شبکه برق در روزهای آینده نگه داشتن مردم و مصرف برق در زیر کنترل.”

کیومرث زمانی با اشاره به اقدامات انجام شده برای مدیریت برق استان خوزستان از یکی دو ماه پیش اظهار داشت: در همین راستا حدود 800 مگاوات به برق تولید شده در خارج از شبکه خوزستان اضافه شده است که این یکی از دلایل برق است عرضه. عدم تاریکی در این دوره

به گزارش ایران تودی ، وی افزود: تنها راه ثابت نگه داشتن شبکه برق در روزهای آینده همراهی با مردم و مدیریت مصرف برق به دلیل افزایش دما در روزهای آینده و سوابق تکراری مصرف برق است.

سخنگوی صنعت برق کشور در جنوب غربی کشور با بیان اینکه تمام راه حل های مدیریت مصرف با تمام توان استفاده می شود ، افزود: ما حداکثر همکاری را از بخش صنعت داشته ایم و طی یک و نیم سال گذشته مصرف صنعتی 1200 کاهش یافته است تا 1300 مگاوات. “ما همچنین ساعت کار دفتر را تا ساعت 12:30 بررسی کردیم و در بعضی روزها دفاتر کاملاً تعطیل بودند.

زمانی افزود: تا صبح روز چهارشنبه (9 ژوئیه) 7 هزار و 30 ارز رمزپایه در استان خوزستان جمع آوری شده بود که روز سه شنبه به 7 هزار و 80 ارز رسید.

وی گفت: ما در حال کار شبانه روزی با اقدامات امنیتی و پلیس اقتصادی هستیم تا دستگاههایی را که چنین فعالیتهایی در آنها انجام می شود جمع آوری کنیم.

سخنگوی صنعت برق جنوب غرب کشور در یک سخنرانی تلویزیونی افزود: علاوه بر جریمه های بسیار سنگین ، جنبه های کلی جرم برای مجرم نیز در نظر گرفته می شود. هرکسی که چنین فعالیتی را گزارش کند تا 20 میلیون توماس پاداش دریافت خواهد کرد.

انتهای پیام