علمی و پزشکی

تدوین برنامه نظارتی حوزه درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال جدید

در سال 1401 معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تدوین طرح نظارت بر درمان دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد.

به گزارش ایران تودی، دکتر سعید کریمی گفت: با تمرکز بر ماهیت و پایداری ارائه خدمات تشخیصی و درمانی بی وقفه به بیماران، پیش بینی و برنامه ریزی نحوه انجام فعالیت های آنان در سال آینده و نظارت بر فعالیت موسسات درمانی، پزشکان و دندانپزشکان را انجام دهید. مقررات، دستگاه‌های گردش خون و قوانین حاکم بر ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران در تمام بخش‌های دولتی و غیردولتی حائز اهمیت است.

وی افزود: با توجه به اینکه حمایت از حقوق ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات سلامت همواره با نظارت های برنامه ریزی شده و مستمر انجام می شود، پیش بینی می شود در سال آینده با جدیت بیشتری انجام شود و در همین راستا انجام شود. معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی باید طرح کنترلی خود را به منظور نظارت و عمل مطابق با کلیه ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی در بخش کنترل پزشکی اجرا کند.

کریمی با اشاره به اینکه در سال آینده معاونت امور پزشکی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی در دستور کار معاونت برنامه پایش پرسنلی قرار می گیرد، گفت: در مواقعی که مراکز دارای خطا وجود دارد، پیگیری های لازم برای اطمینان از بهبود عملکرد و لازم انجام شود. تنظیمات

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: کنترل موسسات درمانی دارای چک لیست ملی باید بر اساس چک لیست های ابلاغی و سایر مراکز از طریق چک لیست های موجود انجام شود، نه اینکه بیماران و همراهان را برای تهیه دارو به خارج از بیمارستان اعزام کنند. و تجهیزات پزشکی، عدم فروش دارو و تجهیزات در کابینت و سایر مراکز سرپایی و خرید آنها از طریق داروخانه توسط بیماران.

وی افزود: حرفه ای بودن و کار همه کارکنان موسسات درمانی، مطب ها و مراکز درمانی و عدم بکارگیری دانشجویان، مددکاران، سربازان وظیفه و سرباز و غیرحرفه ای در کلیه مراکز تشخیصی و درمانی، توسعه و گسترش بخش ، تخت‌های بهداشتی، کیفری و غیرحرفه‌ای، بخش‌ها و تجهیزات پزشکی و مراکز و مراکز درمانی غیرمجاز که نیاز به مجوز دارند در حوزه سقط‌های قانونی و همچنین اطلاعیه‌های مربوط به حمایت از خانواده و قانون جوانان نظارت شود.

کریمی تاکید کرد: کلیه مراکز بهداشتی و درمانی باید بر اجرای قانون انطباق و ضوابط اجرایی آن، قوانین مربوط به تخلفات احتمالی انضباطی، انتظامی و تنبیهی بر اساس مفاد قانون مربوطه نظارت دقیق داشته باشند، همچنین بیانیه گردشگران باید در نظر گرفته شود. دستورالعمل مربوطه در مورد نحوه تهیه پرونده الکترونیک سلامت از طریق نسخه الکترونیک در مطب ها، پزشکان، دندانپزشکان، مطب ها، کلینیک های سرپایی و بیماران بستری. و نظارت می شود.

به گزارش علم وب دا، معاون وزیر بهداشت در پایان گفت: برنامه پایش شامل کلیه مراکز آموزشی و درمانی خصوصی، دولتی، موسسات عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، موسسات خیریه و کلیه نهادها و مراکز فعال در حوزه سلامت خواهد بود. نهادها و سازمان های مختلف

انتهای پیام/