اقتصادی

تامین ۸۳۳۰ هکتار زمین برای ساخت مسکن در شهرهای جدید

عملکرد شرکت عمران شهرهای جدید در ۱۰۰۰روز دولت سیزدهم در بخش شهرسازی شامل تامین زمین تولید مسکن شهرهای جدید به میزان ۸۳۳۰ هکتار، آماده‌سازی اراضی به میزان ۱۶۷۷ هکتار، شناسایی و تصویب ۲۷ پهنه برای توسعه شهرهای جدید و شهرک‌های ساحلی تشریح شد.

به گزارش ایران تودی، شرکت عمران شهرهای جدید در دولت سیزدهم علاوه بر اجرای طرح نهضت ملی مسکن و همچنین تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن آنلاین تحت‌ مسئولیت آن شرکت با عنوان ساخت مسکن حمایتی، در فرایند توسعه سکونتگاه‌های ساحلی، بهره‌گیری از ظرفیت بخش‌های خصوصی برای سرمایه‌گذاری در شهرک‌سازی، استفاده از ظرفیت قانونی شهرک‌های مسکونی دولتی برای حمایت از سیاست‌های تامین مسکن دولت مشارکت فعال داشته است.

آماده‌سازی اراضی برای ساخت مسکن در شهرهای جدید به میزان ۱۶۶۷ هکتار

بخشی از عملکرد مجموعه وزارت راه و شهرسازی در شرکت عمران شهرهای جدید در دولت سیزدهم در تامین زمین و احداث واحدهای مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن شامل مشارکت در تهیه، بررسی و تصویب طرح‌های توسعه شهری، اخذ مجوزهای لازم، تکمیل مدارک حقوقی، تامین زیرساخت‌ها، تامین خدمات روبنایی، آماده سازی و محوطه‌سازی، تهیه نقشه‌های معماری واحدهای مسکونی است. در این بخش دستاوردهایی حاصل شد که بخشی از آن دستاوردها شامل تامین زمین در شهرهای جدید به میزان ۸۳۳۰ هکتار و آماده‌سازی اراضی برای ساخت مسکن در شهرهای جدید به میزان ۱۶۷۷ هکتار اعلام شده است.

همچنین شرکت عمران شهرهای جدید برای تامین زمین قانون جوانی جمعیت نیز مجموعه اقداماتی را انجام داد که این اقدامات شامل تهیه، بررسی و تصویب طرح‌های توسعه شهری، اخذ مجوزهای لازم، تکمیل مدارک حقوقی، تامین زیرساخت‌ها، تامین خدمات روبنایی و آماده‌سازی و محوطه‌سازی است.

شناسایی و تصویب ۲۷ پهنه برای توسعه شهرهای جدید و شهرک‌های ساحلی

در اجرای اهدف اصولی نظام‌ برای تحقق اقتصاد دریا، شرکت عمران شهرهای جدید بر اساس ماموریت وزارت راه و شهرسازی، اقدام به مطالعه سکونتگاه‌های ساحلی کرد. طی این مطالعه برای اولین بار در کشور ۲۷ پهنه برای توسعه شهرهای جدید و شهرک‌های ساحلی با مساحتی بالغ بر ۳۶۲ هزار هکتار شناسایی و مصوب شد. در پی آن‌ مطالعات ساختاری فضایی این سکونت گاه توسط این شرکت و از طریق مهندسین مشاور داخلی در دستور کار قرار گرفت و از آن میان طرح جامع ۶ شهر جدید و یک شهرک نهایی شد و برای تصویب به مراجع بررسی و تصویب ارسال شد.

مدل‌های جدید تامین مالی با رویکرد جذب سرمایه‌گذار خصوصی از دیگر موارد تهیه شده توسط شرکت عمران بوده است. این مطالعات و مجموعه اقدامات شامل اجماع سازی عمومی، تدوین سازوکارهای نهادی، قانونی و سازمانی و روش شناسی این طرح برای اولین بار در کشور اجرایی شده است.

استفاده از ظرفیت شهرک‌سازی در کشور

با توجه به عزم دولت برای بهره گیری از تمامی ظرفیت ها از جمله ظرفیت بخش خصوصی برای ساخت مسکن و سکونتگاه، شهرک سازی برای اولین بار بعد از انقلاب مورد حمایت قرار گرفت. ‌ اقداماتی در شرکت عمران شهرهای جدید به عنوان دبیرخانه ستاد مدیریت شهرک سازی کشور انجام شد که شامل بازنگری در دستورالعمل ترویج شهرک سازی با هدف تسهیل شرایط ساخت و سرمایه گذاری در حوزه شهرک، مطالعات امکان سنجی و مکان یابی بیش از ۴۰ شهرک در اراضی دولتی برای ساخت مسکن و خدمات، راه اندازی سامانه یکپارچه مدیریت شهرک سازی‌ و اتصال آن با سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به منظور شفاف و سریع تر کردن رویه ها، صدور پروانه تاسیس ۴ شهرک دولتی و ۳ پروانه بهره برداری شهرک‌های خصوصی برای اولین بار در ۱۵ سال گذشته و همچنین، ایجاد دبیرخانه ستاد شهرک سازی‌ و مشاور فنی به متقاضایان احداث شهرک است.

انتهای پیام