اقتصادی

الان زمان اصلاح قانون کار نیست

یکی از کارشناسان کار گفت: اکنون زمان تغییر قانون کار نیست.

ناصر چمنی در گفت وگو با ایران تودی، در ارزیابی خود از تغییرات قانون کار گفت: او نمی تواند بیش از 15 روز کار کند. «کارمندی که حقوق می گیرد، زندگی می کند یا 20 سال سابقه کار دارد، شغلی ندارد و همیشه نگران سازگاری و اخراج است. او از اصلاح قانون کار می گوید. تنها چیزی که نباید اتفاق بیفتد

وی با اشاره به جامعه 48 میلیونی کارگری گفت: اصلاح قانون کار در صورتی جواب می دهد که همه مسائل و مشکلات را حل کنیم و راحت زندگی کنیم. همانطور که در قانون کار دیده می شود در شرایطی که کارمندان در ایمنی شغلی گیر کرده اند چگونه مشکلات قانون کار را حل کنیم؟

چمنی ادامه داد: قانون کار به بحث ایمنی کار و تنظیم قراردادهای کار پرداخته است، اما ما این ماده را اجرا نکرده ایم، چگونه می خواهیم آن را اصلاح کنیم؟

به گفته این کارشناس کار، در بحث اصلاح قانون کار، کارکنان و کارفرما باید هرکدام به قانون اعتراض کرده، نظر خود را اعلام کنند و دولت باید دست به چنین اقدامی بزند. خنثی.

وی افزود: جامعه کارگری مخالف اصلاح قانون کار نیست، اما اکنون زمان اصلاح نیست و مسائل مهم تری مانند معیشت و دستمزد کارگران و امنیت شغلی باید مورد توجه قرار گیرد. اما اگر تصمیمی برای تغییر قانون کار گرفته شود، هم گروه کارگری و هم کارگروهی باید مشکلات و مسائل را شناسایی کرده و با مشارکت همه شرکای اجتماعی به صورت غیر مصلحتی و منطقی بررسی کنند. زیرا هم به نفع تولید است و هم معیشت و اشتغال کارگران.

چمنی در پایان جلسات ماهانه شورای عالی کار تقدیر کرد: بیشتر مشکلات ما در حوزه روابط کار مربوط به عدم اجرای قانون است. با توجه به اینکه وزیر کار فردی قانونمند است و خود را متعهد به اجرای قانون می داند اما در مجلس نیز اعلام می کند که قانون را اجرا می کند، برگزاری ماهانه جلسات شورای عالی کار اتفاق خوبی است. با درایت او، اما امیدوارم به این جلسات فرصت داده شود تا در مورد مسائل و مشکلات کارگری شنیده شود، نه اینکه صرفاً یک مجمع برای شنیدن مشکلات کارفرمایان، هزینه های شرکت ها و افزایش دستمزدها باشد.

انتهای پیام/