اقتصادی

افزایش ۱۶۹ درصدی هزینه‌ اکتشافات معدنی

بر اساس آخرین آمار، از ابتدای امسال تا پایان مهرماه در مجموع دو هزار و 105 میلیارد ریال برای عملیات اکتشاف هزینه شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 169 درصد بیشتر برای عملیات اکتشاف معدنی است. ; از سوی دیگر، تعداد پروانه های صادر شده معدن (بدون احتساب پروانه اکتشاف که کمتر از یک درصد افزایش داشته است) کاهش یافته است.

به گزارش ایران تودی، بر اساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، در هفت ماهه امسال میزان اشتغال در معادن گواهی اکتشاف، پروانه معدنی و پروانه معدنی نسبت به مدت مشابه کاهش یافته است. سال گذشته اما هزینه های صدور پروانه اکتشاف و افزایش عملیات اکتشافی ثبت شده است.

در مجموع در هفت ماهه سال 1400 حدود 567 پروانه اکتشاف صادر شده که نسبت به هفت ماهه سال گذشته تنها 5 فقره بیشتر است.

در مجموع 562 مجوز اکتشاف از اوایل آوریل تا اکتبر 2016 صادر شد. به این ترتیب صادرات آن در مدت مشابه سال جاری 0.9 درصد افزایش داشته است.

همچنین در مدت مشابه سال جاری 266 فقره گواهی معدن صادر شده که نسبت به 295 گواهینامه صادر شده در هفت ماهه سال گذشته 9.8 درصد کاهش داشته است.

بر اساس آمار وزارت صمت، بیشترین کاهش مجوز در صدور پروانه بهره برداری تا پایان مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته مربوط به پروانه بهره برداری بوده که از 354 به 17.5 درصد کاهش یافته است. تا 292.

هزینه اکتشاف 169.4 درصد افزایش یافت

میزان اشتغال با صدور پروانه های معدنی و همچنین مجوزهای معدنی همراه است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.7 درصد کاهش داشته است. از ابتدای فروردین تا پایان شهریور 1395 حدود 2830 نفر شاغل بوده اند در حالی که در مدت مشابه امسال این رقم به 2725 نفر رسیده است.

در مقابل، سرمایه صرف شده برای اکتشاف در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 169.4 درصد افزایش داشته است.

سرمایه پروانه های تولید در نیمه نخست امسال معادل هزینه عملیات اکتشافی بالغ بر 2105 میلیارد ریال بوده است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته 782 میلیارد ریال بوده است.

انتهای پیام/