اقتصادی

آلودگی هوا چه تاثیری بر قیمت مسکن دارد؟

پژوهشگران با بررسی اثرات آلودگی هوا بر قیمت مسکن طی سال‌های 1392 تا 1397 اعلام کردند که شاخص ذرات معلق در هوا با قطر کمتر از 2.5 میکرون (PM2.5) بر قیمت مسکن تأثیر منفی و معناداری داشته و آن را افزایش داده است. آلاینده ها قیمت مسکن را کاهش می دهند.

به گزارش ایران تودی، ایران در سال های اخیر با مشکلات جدی آلودگی هوا به ویژه در شهرهای بزرگ و شهرهای صنعتی مواجه بوده است. آلودگی هوا مشکلات زیادی ایجاد می کند، اما هزینه های اقتصادی آن را نمی توان به طور مستقیم اندازه گیری کرد. به همین دلیل از روش های غیر مستقیم برای اندازه گیری هزینه های اقتصادی آلودگی هوا استفاده می شود.

یکی از راه های اندازه گیری هزینه آلودگی هوا محاسبه آن از طریق قیمت مسکن است. خانواده ها برای تامین مسکن عوامل مختلفی را در نظر می گیرند و در صورت ثبات سایر عوامل، مردم حاضرند برای زندگی در منطقه ای با آلودگی هوای کمتر هزینه بیشتری بپردازند.

آلاینده های مختلفی مانند ذرات، سرب، ازن و مونوکسید کربن باعث آلودگی هوا می شوند و هر آلاینده در یک دوره زمانی دارای غلظت قابل اندازه گیری است. غلظت هایی که برای سلامتی انسان خطرناک هستند نیز شناخته شده است.

برنامه های کنترل آلودگی هوا و آلودگی هوا هزینه های اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم را برای دولت ها و افراد به همراه دارد. از منظر سیاست گذاری، اطلاع از میزان این هزینه و مقایسه آن با هزینه اجرای سیاست های کنترل آلودگی هوا برای شهرسازی مهم است. بنابراین انجام تحقیقات اقتصادی در مورد مضرات آلودگی هوا ضروری است.

بر این اساس، پژوهشگران مؤسسه آموزش عالی مدیریت و تحقیقات تهران مطالعه‌ای را در مورد تأثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در کلان شهر تهران طی سال‌های 1392 تا 1397 انجام دادند.

این مطالعه با استفاده از ترکیبی از داده‌های خرد در مورد عملیات مسکن وزارت راه و شهرسازی و شاخص‌های آلودگی سیستم پایش کیفیت هوا برای بیش از 50000 خانه که حداقل دو بار در یک دوره معین خریداری شده‌اند، انجام شد. شاخص های مختلفی از آلودگی هوا برای قیمت مسکن محاسبه شده است.

بررسی های این پژوهش نشان داده است که شاخص آلاینده ذرات معلق در هوا با قطر کمتر از 2.5 میکرون (PM2.5) تأثیر منفی و معناداری بر قیمت مسکن در سال های 1392-1397 داشته است. بنابراین انحراف معیار که باعث افزایش شاخص این آلاینده می شود، قیمت مسکن را 3.1 درصد کاهش می دهد. به عبارت دیگر؛ اگر میانگین سالانه شاخص ذرات کمتر از 2.5 میکرون برای یک خانه 50 واحد افزایش یابد (بهبود)، قیمت مسکن 21 درصد کاهش می یابد.

ذرات کمتر از 2.5 میکرون بیشتر در هوا قابل مشاهده هستند و در کوتاه مدت تأثیر بیشتری بر کیفیت تنفسی دارند.

همچنین مشخص شد که تأثیر آلاینده‌های دی اکسید نیتروژن (NO2) و مونوکسید کربن (CO) بر قیمت مسکن ناچیز است. به گفته محققان این مطالعه؛ ظاهراً تأثیر ناچیز این دو آلاینده بر قیمت مسکن به این دلیل است که این دو آلاینده قابل مشاهده نیستند و تأثیر آنی بر سلامتی ندارند. همچنین این دو آلاینده در شاخص کلی کمتر حل می شوند.

در انجام این پژوهش پرهام حیدری بهادری و محمد حسینی; پژوهشگران موسسه آموزش عالی مدیریت و تحقیقات تهران در این پژوهش شرکت کردند.

نتایج این پژوهش در زمستان 1400 در فصلنامه علمی «برنامه و بودجه» در قالب مقاله ای علمی با عنوان تأثیر آلودگی هوا بر قیمت مسکن در تهران منتشر شد.

انتهای پیام/