حوادث

یک نماینده مجلس: باید قانون افزایش حقوق سربازان اجرا شود

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: قطعا بر اجرای قانون افزایش حقوق سربازان در مجلس نظارت خواهیم کرد و معتقدیم زمانی که تصمیمی وجود دارد و هزینه های مالی آن تامین می شود، وجود دارد. دلیلی برای عدم اجرای قانون نیست.»

علی اصغر عنابستانی در گفت وگو با ایران تودی، با بیان اینکه افزایشی در حقوق مصوب مجلس برای همه سربازان وجود ندارد، گفت:

وی تاکید کرد: ستاد کل نیروهای مسلح موظف به اجرای قانون مجلس است. “

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: قطعا بر اجرای قانون افزایش حقوق سربازان در مجلس نظارت خواهیم کرد و معتقدیم وقتی تصمیم گرفته می شود و هزینه های مالی آن تامین می شود چیزی نیست. دلیل عدم اجرای قانون

عنابستانی گفت: به نظر من ساختار نظامی کشور باید اصولاً رویکرد خود را نسبت به نظامی تغییر دهد.

وی ادامه داد: پیشینه ذهنی فرماندهان نیروهای مسلح و عزیزانشان این است که نسبت به حرفه سربازی حساس هستند و خدمت سربازی از منظر دیگری نیز قابل انجام است. مثلاً جوان ما می تواند فرد دیگری را برای خدمت سربازی معرفی کند. چه اشکالی دارد؟ امروز 3 میلیون سرباز گمشده داریم که گرفتار شده و جان خود را از دست داده اند. ما می توانیم آنها را بیاوریم، از آنها پول بگیریم، مشکل را حل کنیم و با سرمایه گذاری مبالغ هنگفتی که ستاد کل دریافت می کند، هزینه های سربازی حرفه ای را تامین کنیم.

وی گفت: موضوع این نیست که همه افراد جامعه را برای تحصیل بفرستند، بلکه همه کسانی را که دوست دارند در یک تخصص کار کنند و حقوق بگیرند، بفرستیم. طبیعتاً جوانان ما ترجیح می دهند به سربازی بروند و بعد از گذراندن دوران تحصیل در دانشگاه هم مهارت و هم حقوق بگیرند تا زمانی که کار و مهارت پیدا کنند، اما بعد از اتمام تحصیل، جوانان می توانند شغل داشته باشند.

انتهای پیام/