عمومی

کاهش حد نصاب نمره قبولی داوطلبان آزمون استخدامی تأمین اجتماعی

با توجه به پایگاه داده ایران تودی ،
عباس اکبریان گفت: “یکی از داوطلبانی که در آزمون استخدامی سازمان در سال 1999 شرکت کرده و نمره امتحان کتبی وی مشمول حد نصاب جدید (تعیین شده به ترتیب) است ، توانایی استخدام سه بار در هر شغل را دارد. با کاهش حد نصاب به 50٪ “بالاترین امتیاز کسب شده در هر عنوان شغلی برای شرکت در جلسه تجارت دعوت می شود.

مدیر منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی افزود: سازمان تأمین اجتماعی ، سازمان سنجش آموزش ، برای اطمینان از نیروی کار لازم و ایجاد رقابت برابر و عادلانه ، رفع تبعیض و منع پیشنهادات استخدام نیروی ماهر ، آزمون شغلی انجام داد. 1999

وی گفت: با توجه به مفاد دفترچه ثبت نام آزمون و همچنین ضوابط استخدام سازمان حمایت اجتماعی مصوب 30/4/99 ، پذیرش در مرحله مصاحبه (3 برابر ظرفیت) به شرط دریافت پذیرفته شد. 50٪ آزمون کتبی. حساب مرحله بر اساس نتایج اعلام شده توسط سازمان سنجش ، تعدادی از داوطلبان توانستند حد نصاب (50٪ نمره آزمون کتبی) را جمع کنند. بخشهای بسته سازمان. ارائه شده به هسته اصلی انتخابات.

اکبریان افزود: با توجه به اینکه گروهی از شرکت کنندگان توانستند با نرخ 50٪ حد نصاب اعلام شده در آزمون کتبی (شرط اجباری (5) مشخص شده در قسمت “الف” ماده (2-5) وارد مرحله مصاحبه شوند ، معیارهای استخدام مصوب 30.04.99 توسط سازمان و یادداشت ثبت نام آزمون (7) در دسترس نبود. دو راه حل وجود دارد: یكی اعلام اینكه سازمان هیچ برنامه و تعهدی نسبت به مردم ندارد. کسانی که 50٪ امتیاز کسب نمی کنند و راه حل دیگر این است که سازمان حمایت اجتماعی با داوطلبان ذکر شده همکاری کند و زمینه ورود بیشتر شرکت کنندگان به دوره مصاحبه را ایجاد کند. حد نصاب ، بلکه همچنین رعایت اصل مسئولیت اجتماعی و خدمت به ذینفعان بیمه شده و ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان کشور و تأمین نیروی انسانی لازم برای واحدها در اسرع وقت ، برای حفظ کیفیت نیروی کار جذب شده توسط پایین آوردن امتیاز زیر 50٪ ، به داوطلبان اجازه می دهد تا در آزمون استخدام شرکت کنند تا حداکثر کمک را داشته باشند.

وی گفت: راه حل دوم انتخاب شد و بر این اساس ، در نوامبر 2016 ، سابقه سه برابر شدن ظرفیت جذب قراردادها (سازمان ها و شرکت های طرف قرارداد) کمتر از 50 درصد کاهش یافت ، اما با مکاتبه با مقام ناظر و ارسال از مکاتبات با تنظیم کننده های مختلف جلوگیری کرد. پس از چندین بار بحث و بررسی برای حل مسئله ، با تصویب مدیر عامل و تأیید هیئت مدیره سازمان حمایت اجتماعی ، حد نصاب آزمون کتبی در عناوین خبری کاهش یافت. تا 50٪ بالاترین امتیاز در امتحانات کتبی به نام هر شغل.

مدیرکل منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی گفت: طبق مصوبه جدید ، تعداد داوطلبان مشمول حد نصاب جدید (مشخص شده در این مصوبه) سه برابر می شود ، ظرفیت هر عنوان شغلی 50 نفر کاهش می یابد “بیشترین درصد برای شرکت در جلسات تجاری نشان داده شده در جدول زیر دعوت خواهد شد.

کاهش نسبت نمرات پذیرش داوطلبان در آزمون استخدامی حمایت اجتماعی
وی ادامه داد: توجه به این نکته حائز اهمیت است که مطابق ماده 5 (5) سازمان حمایت اجتماعی و ماده 6-6-7 ماده (7) ، ملاک استخدام و اشتغال کاهش نصاب نمره آزمون کتبی است. . هیچ گونه پذیرشی وجود ندارد و داوطلبان باید بر اساس نمرات آزمون کتبی خود ، امتیازات لازم را در مصاحبه کسب کنند. علاوه بر این ، این حد نصاب برای کسانی که وارد مرحله مصاحبه نمی شوند یا بعد از مرحله مصاحبه در مرحله نهایی نیستند ، فرصت های دیگری را نیز تحت این مصوبه فراهم می کند.

اکبریان افزود: در مواردی که به دلیل تعداد کمی متقاضی و نیاز به استفاده از زور در این رده ها به دلیل بازنشستگی و توسعه واحد ، امکان شرکت سه نفر در مصاحبه برای هر شغل وجود نداشته باشد ، این شرکت موقتاً ارائه می دهد ، قراردادی و مشارکتی ، 20٪ آزمون کتبی برای افرادی که قبل از آزمون و مصاحبه در واحدهای سازمانی کار می کردند و در روزهای تاج گذاری بر اساس تجربه در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کار می کنند ، اضافه می شود.

وی افزود: در صورت ناقص بودن ظرفیت پس از اعمال مفاد سری (1) ، در صورت لزوم ، با تصمیم رئیس اجرایی این سازمان ، 20/1 از امتیازات سه متقاضی بعدی با ضریب حداکثر در آزمون کتبی اعمال خواهد شد.

اکبریان افزود: کلیه شرکت ها و م institutionsسسات مرتبط از جمله سازمان تأمین اجتماعی و هولدینگ دارمان و شرکت کار و ایمنی در صورت داشتن تجربه و پیوندهای آموزشی در آینده در صورت نیاز به استخدام ، ممکن است نیروی کار مورد نیاز را ترجیح دهند. مطابق با قوانین مصاحبه و موضوع ، از میان افرادی که شرایط و شرایط آزمون فوق را ذخیره می کنند ، انتخاب کنید.

مدیر تأمین اجتماعی منابع انسانی گفت: طبق تصمیم ، ضمن كاهش حد نصاب مرحله كتبی ، فرصت های دیگری برای سایر افراد و كسانی كه پس از مصاحبه در لیست نهایی نیستند و كاندیداها آماده می شوند ، فراهم می شود. “از یک جداگانه استفاده کنید.