حوادث

چگونه می‌توان مجازات تصادف را کاهش داد؟

معاون آموزش و حمل و نقل پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ به تشریح شرایطی پرداخت که در کاهش و تشدید مجازات ها در تصادفات رانندگی موثر بود.

سرهنگ علی هامانخانی در گفت وگو با ایران تودی گفت: وی در خصوص عوامل مؤثر در تشدید یا تخفیف مجازات پس از تصادف گفت: به طور کلی در قانون تشدید مجازات رانندگان متواری از صحنه تصادف پیش بینی شده است. در این خصوص ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «در صورتی که مصدوم نیاز به آمبولانس داشته باشد و راننده از بردن مقتول به مرکز درمانی یا کمک گرفتن از مأموران انتظامی یا فرار از تعقیب امتناع کند، به مجازات بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر در مواد ۷۱۴، ۷۱۵ و ۷۱۶ این قانون محکوم می‌شود و دادگاه نمی‌تواند حسب شرایط ترک صحنه و ترک مجنی علیه آن را اعمال کند. کاهش این ماده.”

وی افزود: در تبصره یک همین ماده نیز آمده است که «در صورت عدم امکان استفاده از وسایل دیگر برای کمک به مصدوم، راننده می‌تواند وسیله نقلیه را برای انجام وظایف مندرج در این ماده از صحنه حرکت دهد». در تبصره دوم ماده 719 قانون اسلامي آمده است: در تمام اين موارد، وقتي راننده مصدوم را به محل معالجه و استراحت مي‌برد يا موضوع را به مأموران مربوطه اطلاع مي‌دهد و يا هر جاده‌اي اقدام به معالجه و استراحت و تسكين درد مي‌كند. دادگاه آهسته از قوانین تخفیف برای او پیروی خواهد کرد.”

هامو خانی گفت: علاوه بر فرار از صحنه تصادف، برخی اقدامات قبل از تصادف نیز تشدید کننده مجازات است. در کلیه موارد راننده به بیش از دو سوم حداکثر مجازات قانونی مقرر در مواد فوق محکوم می شود. علاوه بر مجازاتی که برای متهم تعیین می شود، دادگاه می تواند او را از یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم کند.

وی در خصوص امتناع وی از کمک به مجروحین و فرار از صحنه گفت: بر اساس قانون مجازات اسلامی، امتناع از کمک به مصدوم و رفع خطر جانی، هر شخص یا فرار از صحنه است. اشخاصی که در معرض خطر مرگ قرار دارند می توانند بدون اینکه خود یا دیگران را با این اقدام به خطر بیندازند و بدون کمک یا دستورالعمل، اقدام فوری برای جلوگیری از تشدید یا تشدید خطر انجام دهند یا از دیگران کمک بگیرند یا بلافاصله به مقامات یا مراجع ذیصلاح اطلاع دهند. در غیر این صورت ممکن است به حبس یا جریمه نقدی تا یک سال منجر شود.

همخانی ادامه داد: در این صورت اگر مرتکب از کسانی باشد که بتواند در حرفه خود کمک مؤثری کند، به حبس و یا جزای نقدی از سه ماه تا دو سال برای تخلف محکوم می شود. بر اساس این قانون، اگر شخصی در چنین شرایط اضطراری در معرض خطر مرگ قرار گیرد، موظف است به او کمک کند یا از دیگران کمک بخواهد. آنچه مهم است فوریت وضعیت مجروحان است.

راهور معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش شهر تهران گفت: در برخی موارد در شرایط خاصی فردی که از صحنه فرار می کند و باعث تصادف رانندگی می شود، بسته به مجازات به اشد و حداکثر مجازات محکوم می شود. پلیس راهنمایی و رانندگی میزان این جریمه در مواد ۷۱۴، ۷۱۵ و ۷۱۶ پیش بینی شده است.

انتهای پیام/