فرهنگ و هنر

وب‌سایت مرکز رصد فرهنگی کشور در دسترس قرار گرفت

وب سایت مرکز مشاهده فرهنگی کشور برای دسترسی به این مرکز راه اندازی شد. هدف از کارگروه نظارت فرهنگی نظارت مستمر بر وضعیت کنونی و تغییرات فرهنگی و ارائه اطلاعات در مورد این تحولات کلیدی است.

به گزارش ایران تودی ، به نقل از پژوهشکده فرهنگ و هنر ، گزارش مراکز و موسسات (شامل گزارش های راهبردی ، نظرسنجی ، آمار ، کتابهای سالانه) در وب سایت مرکز فرهنگی به آدرس http://ircud.ir موجود است. .) جمع شده و به دسته ها تقسیم می شوند. یکی از ویژگیهای این سایت تهیه گزارشهای تلفیقی و فرایندی (و نمودارها) از گزارشهای موجود و تهیه گزارشهای اینفوگرافیک و همچنین انتشار گزارشهای مشاهده فرهنگی تهیه شده توسط مرکز مشاهده است.

دسترسی پایدار به تصاویر واقعی از وضعیت فرهنگی و هنری کشور ، هدف گروه کاری مشاهدات فرهنگی است.

لازم به ذکر است که در سپتامبر 2009 ، اولین مقاله در مورد تشکیل کارگروه نظارت فرهنگی (مصوب اولین جلسه ستاد هماهنگی نقشه های مهندسی فرهنگی در تاریخ 30 تیرماه 1388) توسط معاون اول رئیس جمهور اعلام شد.

در پی این فرمان ، قوانین اجرایی کارگروه نظارت فرهنگی در تاریخ 5 ژوئیه 2016 توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به موسسه فرهنگ ، هنر و ارتباطات ارائه شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (سرپرست کارگروه) رئیس پژوهشکده فرهنگ ، هنر و ارتباطات (دبیر کارگروه) مدیرکل معاونت تحقیقات و برنامه ریزی راهبردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، دبیر شورای فرهنگ عمومی ، مرکز تحقیقات رادیویی و تلویزیونی پیشرو ، شورای عالی دبیر فرهنگ مدیر مرکز نظارت فرهنگی وزارت امور داخله ، وکیل فرهنگی جهاد دانشگاهی و سه شخصیت علم ، فرهنگ و هنر است (پیشنهاد تصویب شد توسط دبیر و رئیس گروه کاری).

بسته به موضوع ، اعضای دعوت شده و مهمانان گروه کاری ممکن است شامل مدیران و معاونان سایر موسسات تحقیقاتی و فرهنگی باشند. چشم انداز گروه کار نظارت بر شبکه ای متصل از همه ابزارهای مشاهده فرهنگی و هنری است و هدف آن گسترش دامنه ذینفعان است.

انتهای پیام