فرهنگ و هنر

نگاهی به اِشکال‌های گفتاری و نوشتاری امروز

ایران تودی / قزوین دکتر هادی انصاری ، دکترای زبان و ادبیات فارسی ، در مقاله ای با عنوان “درست بنویسیم و بخوانیم” برای ایران تودی می نویسد: و ما می خوانیم ؛ اما این کافی نیست. حفظ زبان فارسی و حل مشکلات آن نمی تواند فقط به چند مقاله ، برنامه ، کتاب و بروشور محدود شود و اگر هر روز به آن اشاره شود ، تکرار نخواهد شد و تأثیر خواهد داشت.

برای این منظور ، ما تصمیم گرفته ایم برخی از اشکال متداول را که در گفتار و نوشتار انسان دیده و شنیده می شود ، بیاد آوریم و اصلاح کنیم تا بتوانیم کلمات ، عبارات و اصطلاحات را بخوانیم و بنویسیم و در آخر زبان فارسی را حفظ کنیم. بگیر

اکثر مردم ، حداقل مردم / اکثر مردم ، تعداد کمی از مردم

آنها گفتند: اکثر مردم معتقدند که … یا اقلیت ها اینگونه هستند. در عربی ، افعال بیشترین و کمترین ترجیح دادن ، معنی کم و بیش و کمتر دارند؛ کثرت و اقلیت اسم هستند ، به معنای بیشتر بودن و کم شدن است. در چنین جملاتی باید از فعل استفاده شود نه مصدر. یعنی اکثر مردم معتقدند؛ بیشتر مردم نیستند. یا حداقل مردم اینگونه هستند. اقلیت نیست بهتر است از واژه (بیشتر) به جای (بیشتر) در فارسی استفاده شود؛ خیلی ها این را باور دارند ….

اَالصّوتُ الحَسَن / صوت حسن / صوت حسین

در بیست سال گذشته ، ترکیب یا عنوان (صوتُ الحسن) بر روی شیشه مغازه هایی که با تجهیزات ضبط و صدا سرو کار دارند ، نوشته شده است. البته این صفت به زبان عربی (حَسَن) است و طبق قانون عرب ، صفت و صفت باید با (ال) نوشته شود (الصّوتُ الحَسَنُ) ، که به معنای صدای خوب است. می توان از همان ترکیب (صوتُ الحَسَن) معنا گرفت ، حتی اگر (صدا) نباشد (آل). برخی از مغازه داران بدون اینکه بدانند صفت (= خوب) است معنای کلمه (= حسن) را تغییر دادند و به خیال اینکه (حسن) نام شخصی است (مثلاً نام امام حسن) ، آن را تغییر دادند (حسن ) و غیره شیشه (صدای حسین) یا (صدای حسین) نوشت! اگر معنی دو کلمه متفاوت باشد.

نوشتن ، ترکیب ، اجرا ، امضا / هجی ، ترکیب ، اجرا ، امضا

نوشتن ، تدوین ، اجرا ، امضا ، پایان دادن ، استثنا ، هزینه ، بقا و غیره چنین کلماتی در زبان عربی ترکیب نهایی (a) را دارند. برای به دست آوردن یونیفرم و لباس فارسی به زبان فارسی بدون ترکیب نوشته شده است: هجی ، ترکیب ، اجرا ، امضا ، بقا ، قیمت ، پایان و … وقتی این کلمات اضافه می شوند ، (y) به راحتی تلفظ می شود. به عنوان مثال ، مقاله من ، نوشتن کلاس چهارم ، اجرای قانون ، امضای قرارداد ، خارج از آن ، زنده ماندن از زندگی خود و غیره.

املاک و مستغلات / املاک و مستغلات

متستتغلّات ، به زبان عربی ، جمع (م) برای تسخیر (شدت) و تقویت (ل) است ، یعنی خانه و مغازه یا هر مکانی که اجاره کنند. گاه (غ): (متتتتغِلات) و گاه (ق): (مقلستقللات) با خطاها و قسمتهایی که باید نوشته و خوانده شوند: املک و موستتغللات.

اَنتَر / عَنتَر

آنتار یک کلمه فارسی است؛ این یک میمون است. نوشته شده با حمزه (اِ): آنتار. گاهی اوقات به اشتباه به عنوان (ع) دیده می شود: آنتار. در عربی آنتار نوعی مگس است و در لغت به معنای شجاع است. بهتر است هرکدام را درست بنویسید.

اَنَر أنر / عَنَر عَنَر

اصطلاح (انر) صفت است و در فارسی با همزه (ا) نوشته شده است: اَنَر؛ یعنی زشت و وحشتناک. به طور کلی در زبان بومی تکرار می شود: (أنر أنر) و اغلب در جملات استفاده می شود. یعنی با حالتی زشت و زشت. مثال: من هر روز پیش او می روم و چه می توانم بگویم؟ یا؛ Filankes به چشمان من نگاه کرد و … نوشتن آن به عنوان هنر در هنر اشتباه است.

انتهای پیام