اقتصادی

میلیاردرها کجا زندگی می کنند؟

پکن برای اولین بار به بزرگترین میلیاردر جهان تبدیل شده است.

طبق گفته های فوربس ، یک چهارم 2،755 میلیاردر جهان فقط در 10 شهر زندگی می کنند که 10 درصد آنها در چهار شهر چین زندگی می کنند. برای اولین بار در چین ، پکن موفق شد پس از نامگذاری شدن به شهر با بیشترین میلیاردر ، مقام اول را کسب کند.

1- پکن ، چین

تعداد میلیاردرهای ساکن در این شهر تا پایان سال 2020: 100 نفر

میزان تغییر در جمعیت میلیاردرها در سال 2020 نسبت به سال قبل 33 نفر افزایش می یابد

کل ثروت میلیاردرهای ساکن در این شهر: 484.3 میلیارد دلار

ثروتمندترین ساکن این شهر: ژانگ یی مینگ با دارایی 35.6 میلیارد دلار

2- نیویورک ، آمریکا

تعداد میلیاردرهای ساکن در این شهر تا پایان سال 2020: 99 نفر

میزان تغییر در جمعیت میلیاردرها در سال 2020 نسبت به سال قبل هفت نفر افزایش می یابد

کل ثروت میلیاردرهای ساکن در این شهر: 560.5 میلیارد دلار

ثروتمندترین مرد شهر: میشل بلومبرگ با ثروت 59 میلیارد دلار

3- هنگ کنگ

تعداد میلیاردرهای ساکن در این شهر تا پایان سال 2020: 80 نفر

میزان تغییر در جمعیت میلیاردرها در سال 2020 نسبت به سال قبل: 9 نفر افزایش می یابد

کل ثروت میلیاردرهای ساکن در این شهر: 448.4 میلیارد دلار

ثروتمندترین مرد شهر: لی کا شینگ با ثروت 33.7 میلیارد دلار

4- مسکو ، روسیه

تعداد میلیاردرهای ساکن در این شهر تا پایان سال 2020: 79 نفر

میزان تغییر در جمعیت میلیاردرها در سال 2020 نسبت به سال قبل: 9 نفر افزایش می یابد

کل ثروت میلیاردرهای ساکن در این شهر: 420.6 میلیارد دلار

ثروتمندترین ساکن این شهر: الکسی مرادسف با ثروت 29.1 میلیارد دلار

5- شنزن ، چین

تعداد میلیاردرهای ساکن در این شهر تا پایان سال 2020: 24 نفر

میزان تغییر در جمعیت میلیاردرها در سال 2020 نسبت به سال قبل 33 نفر افزایش می یابد

کل ثروت میلیاردرهای ساکن در این شهر: 415.3 میلیارد دلار

ثروتمندترین مرد شهر: ماهوا تن با ثروت 65.8 میلیارد دلار

6. شانگهای ، چین

تعداد میلیاردرهای ساکن در این شهر تا پایان سال 2020: 64 نفر

میزان تغییر در جمعیت میلیاردرها در سال 2020 نسبت به سال قبل 18 نفر افزایش می یابد

کل ثروت میلیاردرهای ساکن در این شهر: 259.6 میلیارد دلار

ثروتمندترین مرد شهر: یخچال جنرال با ثروت 55.3 میلیارد دلار

7- لندن ، انگلیس

تعداد میلیاردرهای ساکن در این شهر تا پایان سال 2020: هفت نفر

میزان تغییر در جمعیت میلیاردرها در سال 2020 نسبت به سال قبل 316.1 نفر افزایش می یابد

کل ثروت میلیاردرهای ساکن در این شهر: 484.3 میلیارد دلار

ثروتمندترین مرد شهر: لن بلاواتنیک با دارایی 32 میلیارد دلار

8- بمبئی ، هند

تعداد میلیاردرهای ساکن در این شهر تا پایان سال 2020: 48 نفر

میزان تغییر در جمعیت میلیاردرها در سال 2020 نسبت به سال قبل: 10 نفر افزایش می یابد

کل ثروت میلیاردرهای ساکن در این شهر: 256 میلیارد دلار

ثروتمندترین مرد شهر: موکش امبانی با ثروت 84.5 میلیارد دلار

9. سانفرانسیسکو ، آمریکا

تعداد میلیاردرهای ساکن در این شهر تا پایان سال 2020: 48 نفر

میزان تغییر در جمعیت میلیاردرها در سال 2020 نسبت به سال قبل 11 نفر افزایش می یابد

کل ثروت میلیاردرهای ساکن در این شهر: 190 میلیارد دلار

ثروتمندترین مرد شهر: داستین موسکوویچ با ثروت 17.8 میلیارد دلار

10. هانگژو ، چین

تعداد میلیاردرهای ساکن در این شهر تا پایان سال 2020: 47 نفر

میزان تغییر در جمعیت میلیاردرها در سال 2020 نسبت به سال قبل: افزایش 21 نفره

کل ثروت میلیاردرهای ساکن در این شهر: 269.2 میلیارد دلار

ثروتمندترین مرد شهر: شان شان جونگ با ثروت 68.9 میلیارد دلار

انتهای پیام