استان ها

مشارکت سازمان منطقه آزاد چابهار در برگزاری و اجرای طرح غربالگری دانش آموزان بدو دبستان

به گزارش ایران تودی چابهار: طاهره شهرکی معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار با اشاره به مطلب فوق گفت: نشست مشترک با فرخ لقاء عکافی بروجانی مدیر سنجش سلامت اداره کل آموزش و پرورش کشور. و با توجه به همفکری سازمان آموزش و پرورش و اجرای طرح غربالگری به منظور پیشگیری موثر و پیشگیری از آسیب های حاد احتمالی نوآموزان در مدرسه و همچنین پیشگیری از سلامت جسمانی موثر حدود شش هزار و پانصد نفر. دانش آموزان منطقه آزاد برگزار شد.

فرخ لقاء آکافی نیز در این نشست اظهار داشت: غربالگری در سنین پایین و توجه به دوران طلایی نوآموزان یکی از عوامل موثر در کاهش اختلالات بینایی و شنوایی و مداخله زودهنگام برای تاخیرهای رشدی است.

وی همچنین مشارکت مثبت و موثر در این طرح را اذعان کرد و افزود: با اجرای آن می توان بر اساس نیازهای ویژه کودکان محروم که نیازهای آنها را برآورده می کنند، آموزش های لازم و شناسایی تجهیزات لازم و آموزش های ویژه را در مدارس عادی انجام داد. یا افراد با نیازهای ویژه آموزش های لازم را در مدارس استثنایی دریافت می کنند.

شهرکی با برشمردن غربالگری کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی منطقه آزاد چابهار به عنوان یکی از خواسته های سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: در این راستا این سازمان برای سنجش بینایی، شنوایی و هوش دانش آموزان مقطع ابتدایی حمایت مالی می کند. دانش آموزان شرط مشارکت سازمان آموزش و پرورش است و توسعه استثنایی کشور پس از انعقاد توافقات لازم صورت می گیرد.

در این زمینه فرخ لقاء عکافی نیز گفت: عدم غربالگری دانش آموزان یکی از عوامل موثر در افت تحصیلی است و اگر دانش آموزی دچار مشکلات شنوایی، بینایی و حتی هوشی شود و به موقع درمان نشود، می تواند باعث جبران ناپذیری شود. آسیب به آینده او

شهرکی در ادامه گفت: با توجه به آغاز فصل بازگشایی مدارس، پیش بینی می شود در سال تحصیلی 1401-1402 حدود 6500 دانش آموز جدیدالورود در منطقه پیش آنلاین سازمان منطقه آزاد چابهار غربالگری شوند.

شهرکی نیز با تایید آمار ارائه شده اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی و تعداد زیاد جمعیت نیازمند جامعه، رسیدگی به امور تحصیلی فرزندان آنان از دغدغه های سازمان و نهادهای حمایتی بوده و نیازمند سایر نهادها و دستگاه های دولتی است. ، بخش خصوصی و نهادها، علاوه بر مسئولیت اجتماعی خود، سازمان های مدنی باید برنامه حمایتی را برای این قشر امیدوار کننده از جامعه برآورده کنند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان گفت: سازمان منطقه آزاد چابهار با حمایت از آینده سازان مرز و منطقه و همچنین با همکاری سایر سازمان های فعال در این حوزه می تواند کیفیت آموزش و پرورش را ارتقا بخشد. جلوگیری از فرآیندهای آموزشی احتمالی آسیب به فرزندان آینده سازان در چابهار و همسایه تأثیرگذار باشید.

48